Vidner trues i stor stil

Flere henvender sig til politi for at blive fri for at vidne

Antallet af både voldsforbrydelser, trusler og især trusler mod vidner stiger eksplosivt. Både på landsplan og i Nordjylland mærkes tendensen tydeligt. Fra sidste års første ni måneder var der alene i Aalborg Politikreds 28 anmeldelser af trusler mod folk, der skulle eller havde vidnet i retssager. For de samme måneder i år er tallet vokset til 42 sager. På politigården i Aalborg mærker man også tydeligt angst og modvilje mod at skulle vidne. Flere og flere henvender sig for at blive fritaget. -En væsentlig del af forklaringen på stigningen er, at folk ikke finder sig i så meget, men anmelder, når de føler sig truet eller chikaneret, men vi kan ikke afvise, at noget af stigningen skyldes en forråelse af de kriminelle, siger kriminalinspektør Torben Jensen.Forsøger at overtale vidnerPolitiet gør meget for at overbevise vidner om, at de bør stille op i retten, fordi mange sager ellers slet ikke kunne gennemføres. -Men vi fortæller dem også, hvor hårdt der slåes ned på vold eller trusler mod vidner, siger politiinspektør Hans Hovmøller. Det er sjældent, det kommer til egentlig vold mod vidner. De fleste anmeldelser handler om trusler fremført af den kriminelle eller en tredjepart. Der er tale om anmeldelser fra vidner i alle typer af sager indenfor straffelovens område.