Vidste du at...

Bilister sparer millioner på det varme vintervejr. Arkivfoto

Bilister sparer millioner på det varme vintervejr. Arkivfoto

{ I fire ud af 10 handler, klager køberen efterfølgende til forhandleren over fejl og mangler. 95 procent af klagerne kommer indenfor de første seks måneder. { I løbet af 2005 skiftede hver 3. bilejer bil. { Næst efter udgift til ejer- og lejebolig er bilen det dyreste vi har. { Hvert år betaler de danske husstande i gennemsnit 29.005 kroner ind på bilbudgettet. Og det er medregnet dem, der ikke har bil. Udgifterne til bil udgør 12 procent af husstandens samlede udgifter. { 75 procent af alle de, der klager til Forbrugerklagenævnet over en brugt bil, får helt eller delvist medhold. { Ud af bilparken i Danmark på 1.9 mio. biler er 26 procent mellem 0-4 år. 36 procent er mellem 5-9 år. 21 procent er mellem 10-14 år og hele 16 procent er ældre end 15 år. { Biltrafikken er fra 1993-2005 steget med 29 procent. I alt kørte vi samlet 34,2 milliarder kilometer. I gennemsnit kører hver dansker 6320 km om året i personbil. Eller i alt 17 kilometer om dagen. { Kun otte procent af husstande med under 100.000 kroner i indtægt om året har bil. For husstande med en indkomst mellem 200.000-300.000 kroner er det halvdelen. { I København og på Frederiksberg har kun 27 procent bil. I Sønderjyllands Amt har 65 procent af alle husstande bil. { 57 procent af alle bilforhandlere er kun bemandet med ejeren, mens 10 procent har en ansat. Kun en procent har mellem 50-100 ansatte. { I Danmark er der registreret 3928 bilforhandlere, og det er endda undtaget de steder, der er registreret som værksted, men hvor der sælges biler ved siden af. { Kvinderne er dem, der klager mest. 47 procent af kvinderne har klaget til en forhandler, mens det kun er 34 procent af mændene. { 60 procent af alle købere har købt deres bil hos en større forhandler, mens 24 procent har købt den hos en mindre. { De typiske fejl og mangler ved en brugt bil - som ikke er blevet oplyst - er, at den har været skadet, har kørt som taxa eller har kørt flere kilometer end oplyst. { På 96 procent af alle de biler, der bliver brugtbilstestet findes der fejl. De koster i gennemsnit 6000 kroner at udbedre. { 86 procent af alle de, der har købt bil hos en forhandler, har oplevet købet som positivt, mens kun seks procent har været decideret negative. { Forbrugere, der køber billige biler, er ikke mere tilbøjelige til at klage over deres køb, end de der har købt en dyr bil. { 90 procent af de adspurgte forbrugere, der har klaget over et brugtbilkøb, fortæller at forhandleren har udbedret fejl og mangler gratis indenfor de første seks måneder.