Vidste du

- At I slutningen af 1970'erne tog planerne form til en ny lystbådehavn i det nordvestlige hjørne af Vesterkæret, da Vestre Bådehavn allerede i en årrække havde været for lille. - at anlægsarbejdet med lystbådehavnen strakte sig over første halvdel af 80'erne. I 1983 var der 250 bådpladser, som alle var besat. Året efter anlagdes en ny bro til yderligere 80 lystbåde, og fra 1986 kunne Marinaen modtage ca. 600 lystbåde. I 1985 opførte kommunen et klubhus til Aalborg Sejlklub. - at Marina Fjordparken 4. juni 2004 fik tildelt det Blå Flag, som er en anerkendelse af, at fjorden er ren, samt at en række krav til bl.a. miljøet på landsiden, toiletforhold, redningsudstyr, information og miljøoplysende aktiviteter er opfyldt. Kilde: www.aalborg.dk Foto: michael koch

Forsiden