EMNER

Vidstrup har Borgerforening med liv i

VIDSTRUP: Vidstrup Borgerforening har holdt generalforsamling i værestedet. Formand Jørgen Kiel sagde i sin beretning, at sankt hans bålet nærmest drukende i regn, og at det kun var med besvær, bålet blev tændt og brændt af. det overvejes nu om, man skal flytte bålet til en anden plads, eller i samarbejde med spejderne blive og så arrangere snobrødsbagning på pladsen bag spejderhuset. Andespillet havde godt 100 tilfredse deltager og juylemarkedet gik ligeledes fint. &5 deltagere til juletræsfesten var i og for sig flere n4eed man havde ventet. legepladsen er blevet foreningens store problem. Efter nogle nye regler er det nemlig dforeningen, der nu har ansvar for eventuelle tilskadekomster i redskaberne. Kasserer Flemming Hansen aflagde regnskab viste et overskud på 4.630 kr. Da der blandt de fremmødte ikke kunne findes emner til nyvalg eneedes man om at indkalde til endnu en generalforsamling. Under evt. indkom der klager over løsgående hunde, ujævne fortove og at der køres med alt for høj fart gennem byen. schib