EMNER

Vidstrup Ungdoms- og Idrætsforening fik lov at leve videre

VIDSTRUP:Der har været holdt ekstra generalforsamling i Vidstrup Ungdoms- og Idrætsforening, hvor der var to punkter på dagsordenen. Enten skulle der vælges ny formand, eller også skulle foreningen opløses. Majbritt Thomsen, der har været formand til og med ekstra generalforsamling, men nu er fraflyttet egnen, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og gjorde rede for konsekvenserne af en opløsning af Vidstrup Ungdoms- og Idrætsforening. - Klubhuset vil blive overtaget af Hirtshals Kommune, og en eventuel formue skal henstå urørt i fem år med henblik på en genoprettelse af foreningen, sagde Majbritt Thomsen. Af den efterfølgende debat stod det klart, at dårligt samarbejde mellem de forskellige udvalg og manglende kontingentbetaling var delvis skyld i den situation, som foreningen var kommet i. Det blev også foreslået, at Vidstrup Ungdoms- og Idrætsforening blev opdelt i selvstændige foreninger for gymnastik, badminton, amatørteater og fodbold, men det forslag fik ikke tilslutning. Efter megen debat sagde Niels Regner Christensen, Vidstrup, ja til at overtage formandsposten, men han stillede den betingelse, at han fik fuld opbakning fra den øvrige bestyrelse og udvalgene. Og på den måde undgik foreningen at blive opløst.