Retspleje

Vietnamesisk tavshed på udeblivelse

Politiet i Vietnam har reageret med larmende tavshed på beskeden om, at den nordjyske foretningsmand ikke kunne dukke op til afhøring med tre dages varsel.

Politiet havde mandag meddelt Kim Brix Andersens advokat, at det ville afhøre den nordjyske foretningsmand i går. Men selvom advokaten meddelte det vietnamesiske politi, at det ikke var praktisk muligt, og Kim Brix Andersen derfor heller ikke mødte op til afhøringen, så har der indtil videre ikke været nogen reaktion fra vietnamesisk side. Samtidig peger Kim Brix Andersen på yderligere detaljer, der stiller den pludselige indkaldelse til en afhøring i et endnu mere besynderligt lys. Efter sin løsladelse fik han nemlig et engangsvisum, således at han ikke opholdt sig ulovligt i landet i tiden, indtil han kunne rejse ud. Visumet var ledsaget af en besked om, at han skulle forlade landet senest 22. februar, altså to dage før den planlagte afhøring i går. - Fristen for visumet passer fint overens med den besked, som jeg fik ved min afhøring efter løsladelsen, at politiet ikke havde mere, som det ville spørge mig om, siger Kim Brix Andersen. - Hvis der havde været behov for yderligere afhøringer, havde det været mere naturligt, at de havde givet mig et seks måneders fleregangsvisum. Uskyldig Kim Brix Andersen understreger dog, at han fortsat er interesseret i at samarbejde med myndighederne for at få sagen på det rene. Rent formelt kunne han nemlig blot se bort fra henvendelserne fra Vietnam, da Danmark ikke har nogen udleveringsaftale med landet, og derfor kan det vietnamesiske politi ikke røre ham. - Den løsning er jeg ikke interesseret i, fordi den blot ville føre til, at man ville erklære mig skyldig, siger han. Det vigtigste for ham lige nu er netop at få renset sit navn, og derfor peger han også på de punkter under den vietnamesiske retssag, der underbygger hans syn på tingene. - Det var afgørende for retssagens forløb, at min vietnamesiske advokat kunne fremlægge dokumentation for, at det var mig selv, der anmeldte svindelnummeret til politiet, siger han. Efter fremlæggelse af dokumentet trak dommerne sig tilbage, og efter Kim Brix Andersens oplysninger konfererede de i denne periode med højesteret. Den store medieopmærksomhed havde ført til, at sagen var blevet politisk, og vicepremierministeren havde beordret højesteret til at overvåge sagen. Efter to timers drøftelser løslod retten Kim Brix Andersen med besked om at politiet skulle efterforske sagen yderligere. - Det tolker jeg helt klart på den måde, at både den lokale ret og højesteret mener, at jeg er uskyldig; men at man valgte denne løsning for ikke at tabe ansigt, siger Kim Brix Andersen, som nu venter på det næste udspil fra vietnamesisk side.