Vifte med 18 forslag til indsats

Påbud, overvågning, dialog og uddannelse

Indsats mod nedslidte og skæmmende huse i bybilledet som her i Hovedgaden, Poulstrup, er et hovedformål med ny handlingsplan. Arkivfoto: Kurt Bering

Indsats mod nedslidte og skæmmende huse i bybilledet som her i Hovedgaden, Poulstrup, er et hovedformål med ny handlingsplan. Arkivfoto: Kurt Bering

HJØRRING:Medarbejdere i Plan og Udvikling har lavet en handlingsplan med 18 anvisninger til, hvordan Hjørring Kommune kan lave en indsats mod forfaldne og nedslidte ejendomme i kommunens landsbyer og landdistrikter. Syv af dem kan iværksættes med kort varsel, og det er blandt andet nogle af dem, som LET-udvalget på udvalgsmødet i mandags valgte ud som en start på indsatsen. De syv initiativer dækker * påbud til ejere af sammenstyrtningstruet bygninger om at bringe dem i forsvarlig stand, * tomme forfaldne huse erklæres uegnede som bolig, * dialog med ejere af nedslidte huse i områder med stor synlighed om løsninger på problemet, * uddannelse af kommunale medarbejdere til en fælles og faglig opdateret indsats, * indtænkning i relaterede projekter som f.eks. Områdefornyelse i fire landsbyer, * "håndværkerrådgivning" som hjælp til selvhjælp, * Affald fjernes via frit lejde periode. Viften af langsigtede virkemidler i handlingsplanen omfatter 11 forslag, og en hovedhjørnesten i dem er oprettelse af en kommunal indsatsgruppe, der koordinerer initiativerne, En anden vigtig del er by- og bygningsfornyelse, som der skal afsættes midler til. Kommunen har således for 2008 søgt og fået en ramme på 2,1 mio.kr. fra Velfærdsministeriet, og den ramme matches med kommunale midler. Overvågning af boligmarkedet, opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning, hvis de er i overensstemmelse med den overordnede strategi for området og planlægning er andre redskaber, der skal medvirke til en positiv udvikling i kommunens mindre byer. De resterende forslag med langsigtet virkning er ifølge planen er blandt andet mulighed for afvisning af boligstøtte til lejemål i dårlige boliger, hvis lejen skønnes at være for høj og at give udvalgte ejendomme status som fritidsboliger. Samarbejde med Jordbrugskommission indgår som en del af indsatsen mod skæmmende landbrugsbygninger.