EMNER

Viggo Bilde: - Politikerne skal arbejde solidarisk

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Viggo Bilde (UP), håber, at 2009 bliver året, hvor der arbejdes mod udvikling snarere end mod driftstilpasninger. Arkivfoto: Henrik Louis

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Viggo Bilde (UP), håber, at 2009 bliver året, hvor der arbejdes mod udvikling snarere end mod driftstilpasninger. Arkivfoto: Henrik Louis

Hvad er den største udfordring for dig i 2009? - at vi gennemfører andre og flere løsninger for truede børn/familier og anbragte børn. - at kommunen har økonomisk mulighed for gennemførsel af planlagte anlæg på skolerne, daginstitutionerne og familiecenter. - at budget for 2010 for udvalgsområdet giver mulighed for yderligere investeringer i skoler og institutioner. - at skolecentre udvikler sig i den nye organisation. - valget 17. november 2009. Er der noget, der skal gøres anderledes i forhold til 2008? - at vi ikke skal igennem store besparelser, som forringer serviceniveauet for borgerne. - at udgifterne kan holdes indenfor den fastlagte budgetramme, så vi undgår bl.a. at stoppe anlægsinvesteringerne. Hvad er byrådets største udfordring i 2009? - accept af, at fusionen mellem de fire kommuner er gennemført, så vi arbejder fra driftstilpasninger henimod udvikling. Hvordan vil du gerne, at udefrakommende ser Hjørring Kommune om 10 år? - at Hjørring kommune er til for borgerne, der oplever udviklende processer. - at Hjørring kommune er en kommune, hvor der er godt at bo for alle aldersgrupper, og hvor der samtidigt er en god erhvervsudvikling i hele kommunen og hvor der sker udvikling i de større byer, og lokalbyerne, landsbyer og landdistrikterne. - førende kommune som uddannelseskommune nr. 1 i Vendsyssel. - at der er fuld integration fra de fire gl. kommuner. - at man politisk arbejder solidarisk for Hjørring kommune.