EMNER

Vigsø-planer er stadig aktuelle

Udvidelse af feriecenter ligger fortsattil svar i Miljøministeriet.

VIGSØ:Planerne om at gøre Vigsø Bugt Feriecenter til et fyrtårn blandt feriecentre i Danmark er ikke opgivet, selv om der i lang tid har været stille om projektet. Det er snart to år siden, at Dansk Folkeferie søgte Hanstholm Kommune og Viborg Amt principgodkendelse til at anlægge 18 hullers golfbane, opføre 326 nye feriehuse, så feriebyen med tiden får en kapacitet på 500 ferieboliger, samt udbygge de nuværende centerfaciliteter med 4000 kvadratmeter til bl.a. wellness og fritidsaktiviteter. - Projektet ligger hos Miljøministeriet, men vi har intet hørt noget endnu, siger Carsten B. Jakobsen, centerdirektør for Vigsø Bugt Feriecenter. Han har dog heller ikke har rykket ministeriet for svar, for der har været nok af andet at tænke på, oplyser han. Dansk Folkeferie er begyndt at sælge ferieboliger fra i deres feriecentre for at have penge til at udvikling og fornyelse. Salget er startet i Sæby, og det er planen, at også de 174 feriehuse i Vigsø på et tidspunkt skal sælges som sommerhuse til private. Pengene fra salget af husene skal bruges på at føre det storstilede udbygningsprojekt i Vigsø ud i livet. Selv om feriecentret ikke har hørt noget fra Miljøministeriet, er Carsten B. Jakobsen optimistisk med hensyn til projektets gennemførelse, som fik stor opbakning af såvel Hanstholm Kommune som Viborg Amt, ligesom Thy Statsskovdistrikt har udtrykt sig positiv. Derimod har de fastboende i Vigsø været mere delte for projektet, der i fuld skala vil lægge beslag på cirka 100 hektar jord nord og syd for Hamborgvej. Projektet tager udgangspunkt i naturen og de muligheder der ligger for aktiviteter, og fra feriecentrets side er det tidligere understreget, at det ikke skal være gøgl eller tivoli. - Projektet har stået lidt på standby. Frasalget af huse i Sæby har haft første prioritet, men det er stadig planen at Vigsø skal være mastodont med golfbane og 500 huse med tiden. Det hele afhænger af, om vi kan få godkendt projektet i fuld skala, siger Carsten B. Jakobsen. Beboere i Vigsø, hvis ejendomme vil blive berørt, mener at Dansk Folkeferie er for dårlig til at informere om projektet, så de ved hvordan de står, men det afviser Carsten B. Jakobsen. Han siger, at han jævnligt er i dialog med beboere, der ringer for at høre, hvor projektet står, og grunden til at der ikke er meldt nyt er den simple grund, at der ikke er noget at fortælle. - Når ingen har hørt noget, er det, fordi der ikke er sket noget, men lige så snart der er nyt, skal vi nok melde ud, lover Carsten B. Jakobsen. @Byli.9.special.bund:Af Ulla Scharff Christiansen ulla.scharff@nordjyske.dk