Lokalpolitik

Vigtig beslutning

Så sad de der, de tre agtværdige byråd, Skagen, Frederikshavn og Sæby, på toppen af Jutlandia og skuede ud over alverden. De var samlet for at finde frem til navnet for den nye storkommune, og ved demokratisk stemmeafgivning fandt de frem til, dog med et knebent flertal, at den nye storkommune skulle hedde Frederikshavn. Der er bare den hage ved det, at en sådan beslutning er alt for vigtigt til at blive overladt til tre byråd. En sådan beslutning kan kun tages ved at spørge borgerne i de tre kommuner; kun på den måde kan man gøre sig håb om at finde det rigtige navn. Borgmesteren i Frederikshavn synes endvidere at have lidt underlige kriterier for, hvad et navn på en kommune skal dække over: noget i retning af hullede veje, og ældre, der ikke får gjort ordentligt rent! En veldrevet kommune er en kommune, hvor man først og fremmest sørger ordentligt for børn og ældre, og hvor der ikke er huller i vejene. Er dette ikke tilfældet, så må der være noget galt med den måde, hvorpå man driver kommunen. Så om igen - gå ud og spørg borgerne, det er jo dem, der skal bo i den nye storkommune.