EMNER

Vigtig for Danmark

Martin Sørensen udstiller (fredag 18.11.) den for SF kendetegnende mangel på forståelse for konceptet udbud/efterspørgsel, når han spørger om Mærsk eller "det danske folk" er vigtigst for VK.

Mærsk er nemlig vigtig for Danmark, ikke kun VK, men åbenbart ikke SF. For det første er det jo ikke enten-eller, idet "det danske folk" har stor gavn af Mærsk, som en meget betydelig indbetaler af skattekroner i statskassen. Så når de har fået olien "for billigt", har det genereret større overskud, hvoraf en stor del som nævnt går tilbage i den danske samfundsøkonomi. For det andet betinger en genforhandling af nævnte aftale, at man kan afsætte rettighederne til olieudvinding til en tredje part, som vel at mærke vil betale mere for rettighederne end Mærsk gør i øjeblikket. For staten kan ikke selv udvinde olien, så uden en partner til det, ligger olien uudnyttet under havbunden - og det er slet ingenting værd. Indtil Martin Sørensen selv har læst og forstået nævnte aftale, og i øvrigt magter at tænke flere aspekter ind i regnestykket end det, han angiver i sit indlæg, synes jeg, at han burde lade mere vidende folk udtale sig om sagen. I øvrigt kunne jeg godt tænke mig at vide om han, i 2003, kunne forudsige udviklingen i olieprisen?!