Vigtig kørsel

Kommunen skal rydde sne for borgere, der ikke kan undvære personlig pleje

HOBRO: Sundhedsafdelingen og teknisk forvaltning i Hobro Kommune har indgået en aftale om snerydning ved livsvigtig kørsel til pensionister, der er visiteret til hjemmehjælp. - Det handler om at skærpe dialogen mellem forvaltningerne. At sundhedsafdelingen ringer til teknisk afdeling og siger, nu er den gal. Vi er så lille en kommune, at det må kunne lade sig gøre, siger socialudvalgsformand Hans Poulsen (S). - Vi har tre-fire borgere på landet, der ikke kan undvære personlig pleje. Hvis sundhedsafdelingen vurderer, at der skal vi ud, beder den materielgården om hjælp. Hvis materielgården ikke magter opgaven, må vi tilkalde Falck. Socialudvalgets beslutning om at indgå et samarbejde om livsvigtig kørsel til pensionister er truffet på baggrund af en henvendelse fra Hobro Kommunes ældre- og pensionistråd. Hans Poulsen har ikke kendskab til, at nogen borgere i Hobro Kommune var uden pleje ved det voldsomme snefald for snart to uger siden.