Vigtig rolle

HØJSKOLER/KLIMA:Vi står over for en af vor tids største opgaver: At tackle klimaudfordringen. Danmark har en nøgleposition: Ambitionen er at indgå en global, bindende aftale for i København i december 2009. De internationale klimaforhandlinger er for længst i gang. Politikere og embedsmænd på højeste niveau mødes overalt i verden og taler om muligheder, barrierer og visioner. Men vi politikerne kan umuligt løse klimaudfordringen alene. Vi er afhængige af oplyste befolkninger, som er i stand til at forstå, håndtere og handle i forhold til klimaudfordringen. Her spiller højskolerne en vigtig rolle. Med jeres klimaprojekt udnytter I højskolens åbne læringsrum optimalt til at løfte en af de vigtigste oplysningsopgaver: At uddanne en ny generation af borgere, ikke bare i Danmark, men unge fra hele verden til at være ambassadører for klimaudfordringen. Til at tage et personligt ansvar. Connie Hedegaard klima- og energiminister (K), Stormgade 2-6. København K.