Vigtig tale blev overset

En gang om året holder den amerikanske præsident en tale til nationen. Det skete senest for et par uger siden, men talen fik ikke meget opmærksomhed i Danmark, hvor krisen om Muhammed-tegningerne på det tidspunkt tog mere og mere fart.

George W. Bushs tale handlede ikke om de famøse tegninger, men indirekte gjorde den det alligevel på et afgørende punkt. Han erkendte nemlig, at USA er nødt til at satse stort på at stoppe sin afhængighed af olie fra ustabile regimer. "Ustabil regime" er i denne sammenhæng et pænt ord for "groft undertrykkende diktatur af middelalderlig indretning", for der var ingen tvivl om, at præsidenten først og fremmest tænkte på Saudi-Arabien. Iran, der også råder over mægtige olieressourcer, kan roligt regnes med i samme kategori, selvom landet har en slags demokrati (en tvivlsom slags, hvor et religiøst organ bestemmer, hvem der må stille op - men dog en marginalt bedre styreform end Saudi-Arabien). Præsident Bush har erkendt, at den amerikanske afhængighed - kombineret med den kendsgerning, at Mekka ligger i Saudi-Arabien - giver landets kongefamilie en magt ude af enhver proportion. Og her kommer tegningerne ind, for den magt blev brugt til at piske stemningen op blandt mange muslimer. Men tegninger eller ej; i længden er det ikke holdbart at bygge den vestlige verdens energiforsyning på den slags regimer. Og såmænd heller ikke på Ruslands gas-reserver - det ved ukrainerne alt om. Visionen var flot i præsidentens tale: Om 20 år skal 75 procent af den importerede olie være afløst af alternative energiformer i USA. Derfor vil han arbejde for kraftigt øgede bevillinger til udvikling af den type energi. Det kan være atomkraft, forureningsfri kulværker, vindenergi, biobrændsel, brintenergi og meget andet. Den udvikling bør så mange lande som overhovedet muligt tage del i - også Danmark. Vi er godt med, når det gælder vindenergien, men regering og Folketing må alvorligt overveje, hvordan forskningen og udviklingen fremmes på de andre områder. Det er ikke en opgave, markedet kan klare alene - så kommer vi til at stå allerbagest. Det vil være stort at nå en dag, hvor iranere og saudi-arabere ikke kan afsætte deres olie.