Vigtige emner forties

} Det er mange gange mere oplysende at se på, ikke hvad der blev sagt i en valgkamp, men på, hvad man ikke ville tale om. Nu er valget overstået, og det forlyder i pressen, at Fogh nu vil høre partiernes mening om kommunalreformen. Altså efter valget. Om få dage træder Kyoto-aftalen i kraft, også for Danmarks vedkommende. Blev overholdelsen af dens krav om CO2-reduceringer omtalt i valgkampen? Nej så godt som ikke, alt for mange kører i benzinslugende biler. Mediedækningen og hovedpolitikernes skjulte dagsordener virkede i fællesskab perfekt så vigtige spørgsmål blev fortiet. Nu gælder det om, hvem der brænder igennem på TV, og man risikerer derved en forflygtigelse af det politiske ansvar." Kai Dalsgaard Grønne Demokrater Mejerivej 35, 8300 Odder