Vigtige rapporter om sagsbehandling på vej

Intern sagsgennemgang, ny revisionsrapport og resultat af ekstern undersøgelse klar i løbet af marts.

Et omfattende genopretningsarbejde er i gang i Rebild Kommunes udskældte Center Familie og Handicap, og forleden gjorde børne- og ungdomsudvalget status over arbejdet. Sidst i marts forventes flere vigtige rapporter at ligge klar. - I april skal vi så politisk tage stilling til, om der er behov for at revidere serviceniveauet, siger formanden for børne- og ungdomsudvalget, Anders Norup (V), som allerede har konstateret en vis glædelig fremgang: - De helt elementære ting er på plads nu i forhold til vores nye politik om mødet med borgeren. Hvis man ringer til kommunen nu, så bliver der svaret tilbage - i hvert fald så hurtigt som muligt, siger han. Rapporterne på vej er blandt andet en samlet oversigt over en konkret sagsgennemgang, som den nye socialfaglige leder af myndighedsdelen, Christian Benner, har arbejdet med, siden han tiltrådte 1. februar 2012. Kommunens revisionsselskab har i februar 2012 gennemgået 31 sager, som munder ud i et ledelsesnotat i løbet af marts. Ligeledes sidst i marts skulle den eksterne undersøgelse af Rebild Kommunes indsats på det specialiserede socialområde ligge klar fra Deloittes hånd. Deloitte har i den forbindelse gennemgået cirka 30 sager og vil i sin rapport indeholde både konklusioner på tilstanden af sagsbehandlingen og en række anbefalinger og løsningsmuligheder.