Vigtigst at få flere i arbejde

Først kunne der næsten ikke gå lang tid nok, før der blev indført skattelettelser, for der skulle lige skaffes det helt rigtige "økonomiske råderum", som statsminister Anders Fogh Rasmussen adskillige gange har sagt med et tilpas elastisk udtryk af den type, der kan bruges til næsten hvad som helst. Og nu kan det pludselig - uden tvivl hårdt presset af Det Konservative Folkeparti - næsten ikke gå stærkt nok med at indføre skattelettelser, selv om forhandingerne til det sidste har mindet en anelse om sangen om de 10 små cyklister, hvor "der var 10, der var ni"... I stedet for som oprindeligt at sænke skatten med 10,6 milliarder kroner tegner det nemlig til, at den samlede lettelse havner på 9,6 milliarder. Og at halvdelen bliver fundet ved at fire på mellemskatten, mens den anden halvdel bliver givet i form af et jobfradrag. Det springende punkt er imidlertid, hvad familien Danmark reelt får ud af skattelettelserne. I et land, hvor noget nær al skat er forvandlet til brandskat, og hvor der derfor er solid grobund for blandt andet sort arbejde, kan der umuligt være noget som helst forkert i at overlade mere af det samlede beløb til personlig selvforvaltning hos den enkelte og i den enkelte familie. Noget af det vigtigste i en skattereform som den, VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti reelt lægger op til, må imidlertid være, at der ikke bare bliver flyttet rundt på beløbene, sådan at familien Danmark måske nok får flere penge til sig selv - til gengæld er meget af det, som familien har brug for, blevet så meget dyrere, at regningen i den sidste ende bliver den samme. Skattelettelserne må med andre ord være af et omfang, der kan mærkes, altså ikke nogle ganske få hundrede kroner pr. måned. Beløb, som så bare forsvinder i højere automatbetaling til dagligdags ydelser. Og så må det vigtigste ved skattelettelserne i virkeligheden være, at flere kommer til at føle, at det reelt gør en forskel, om de har et arbejde i forhold til at gå ledig. Og at der skabes flere arbejdspladser i et land, hvor andelen af folk i arbejde støt og roligt går tilbage, fordi ungdomsårgangene er så små for tiden samtidig med, at flere bliver ældre.