Lokalpolitik

Vigtigt at bevare stort indlandsferieområde

SINDAL: Siden besøget i hos Dansk Senior Center i Tarp i Slesvig for et par år siden har en kommunal arbejdsgruppe arbejdet videre ad to spor for at få etableret et kurcenter i Tolne-området. - Vi har kigget mere på det med at kombinere et kurcenter med seniorboliger, men der bliver i øjeblikket bygget så mange andelsboliger, at er vi gået lidt stille med det. Parallelt med har vi haft en kontakt med et firma i Århus, og så sent som i sidste uge sendte vi et brev dertil, oplyser borgmester Søren Risager (V). Han bekræfter at kontanten endnu kun er på det sonderende plan, men han håber kurcentret kan blive til virkelighed. - Det er en god ide, og derfor er det vigtigt for os i forbindelse med revisionen af regionplanen, at vi beholder alle de overnatninger, som planen hidtil har givet mulighed for. Så der er flere ting, som vi arbejder med samtidig, forklarer borgmesteren. Et debatoplæg omkring den fremtidige turisme- og friluftspolitik i Nordjylland har netop været ude i den første debatfase, og i oplæget blev der stillet spørgsmål ved, om man skal bevare Indlandsferieområdet Mosbjerg-Tolne, forbi udviklingen af det hidtil har været ret beskeden. poch