Vigtigt at få magtfuld region

Den kommende kommunalreform er ikke SF's værk. Vi har været af den opfattelse, at den offentlige sektor i det store hele kørte fornuftigt, og er der kun var brug for mindre justeringer.

SF står nu i det dilemma, at vi kan ikke stoppe processen. Vi accepterer derfor de nye kommuner og regioner, men vi vil have et andet indhold i dem. Vi har følgende klare ændringsforslag: Regionerne skal have mulighed for at opkræve skat. Hvis de ikke får den mulighed, bliver de bare en regerings forlængede arm uden mulighed for at føre selvstændig politik. Det har allerede vist sig, at det er meget svært at finde folk, der vil stille op til nye regionalråd, for hvorfor sidde i noget, hvor man ikke har nogen indflydelse. De manglende skatteindtægter vil helt sikkert føre til norske tilstande. Dér tager folk flyveren fra Hammerfest til Oslo, hvis de vil brokke sig over en nedlagt fødeafdeling. Det er alligevel i Oslo, at pengene kommer fra og dermed beslutningerne tages. Regionerne skal bevare specialundervisningen og det sociale område. De handicap, som børn og voksne har, er så forskellige, at det vil føre til store forringelser, hvis kommunerne skal tage sig af dette område. I stedet for at samle børn og voksne med nogenlunde de samme handicaå i forskellige institutioner i amtet, kan man frygte, at kommunerne vil sidde med hver sit handicappede barn eller voksen. Det er hverken godt for den handicappede eller de ansatte. Den specialviden om de mange handicaps, der nu er samlet i amtet, bliver spredt ud i de forskellige kommuner eller går tabt. Regionerne skal bevare ansvaret for miljøet. Når man ser, hvor let mange kommuner bøjer sig for bygherrer, der vil bygge i naturskønne områder (Bare tænk på Hjørring Kommune), er det vigtigt, at regionerne bevarer ansvaret og kontrollen over planlægningen. Regionerne skal bevare ansvaret for undervisningen. Det bliver ikke billigere eller bedre undervisning, at gymnasierne bliver selvejende. I stedet for at udnytte ressourcerne bedst mulig i hele regionen, får vi en situation, hvor alle skoler skal konkurrere mod alle. I stedet for at amtet sørger for, at der går ca. 28 elever i hver klasse i hele amtet, bliver skolerne og klassestørrelserne mere forskellig i fremtiden. I stedet for at skolerne bruger alle deres midler på undervisning, skal de nu til at bruge penge på at markedsføre sig i lokalområdet. Mens amterne levede i bedste velgående, havde de mange fjender. Nu, hvor de har fået dødsstødet fra regeringen finder temmelig mange mennesker ud af, hvor vigtigt det er at have et aktivt og magtfuld regionalt niveau i Danmark.

Breaking
Følg snestormens rasen live. Trafikken i hårdknude ved Aalborg
Luk