Vigtigt at forfølge den flotte vision

For snart to år siden formulerede Brønderslev Kommune i flotte vendinger en vision, der skal gøre Brønderslev til Vendsyssels bedste bopælskommune. Det er en fin ambition med fire grundsøjler, der til sammen bærer visionen. Søjlerne er folkeskole, miljø og planlægning, erhverv og kompetence samt kultur og fritid.

I Brønderslev diskuteres sidste grundsøjle lystigt i disse uger. Hele tre fine projekter har set dagens lys, og fra kommunal side er der lagt op til, at et enkelt af projekterne kan realiseres. Det er i sig selv en spændende situation, og derfor er det jo med at få argumenterne på banen. Projekt nummer et har udgangspunkt i byens svømmehal, hvor man vil udbygge med spektakulære vandanlæg, der integrerer lyd, lys, varmt vand og velvære. Projekt nummer to er sat i søen af Brønderslev Hallen og Idrætssamvirket, som ønsker en opvisningshal, der kan forsyne byens idrætsudøvere med mere haltid. Projekt nummer tre har udgangspunkt på Nordjyllands Idrætshøjskole, hvor man vil etablere et kultur- & sundhedshus. Hvis ambitionen om at tiltrække ressourcestærke børnefamilier fra Aalborg skal virkeliggøres kræver det en grundig overvejelse over, hvad sådanne familier egentlig måtte ønske. Og her må politikerne gøre et lille tankeeksperiment og ikke blot lytte til os som allerede bor i byen. Ambitionerne skal skydes længere op! Indenfor kultur- og fritidslivet er Brønderslev i dag kendetegnet ved at have et rigt og omfattende foreningsliv. Særligt på idrættens område. I den seneste tids debat er det blevet fremdraget, at idrætsforeningerne har for lidt haltid og at det er nødvendigt med en stor opvisningshal med flere tusinde tilskuere. Idrætten må meget gerne få endnu bedre vilkår i Brønderslev, men hvis vi for alvor skal gøre byen mere interessant må vi strække perspektivet videre. Det er derfor vi foreslår en kobling af sundhed, kultur og idræt. Ville det ikke være spændende at tænke lidt utraditionelt på dette felt og så give Brønderslevs nuværende og kommende borgere mulighed for kulturelle oplevelser af endnu højere kvalitet. Give mulighed for at pleje den sundhed, som vi alle sammen har dårlig samvittighed over. Og så samtidig få lidt ekstra haltider til idrætsforeningerne. Det synes vi! En række større og mindre jyske byer har slået sig op på en stærk kulturel profil. Vi tror kultur appellerer til de familier som Brønderslev Kommune så gerne vil have fat i. Tænk blot på Horsens der på få år har forvandlet deres image fra "statsfængsel, narko og rockere" til at være et kulturelt mekka for store del af Jylland. Mindre byer som Skanderborg, Aars og Struer har også vist at kulturlivet kan blomstre rigt og stærkt når blot rammerne er til stede. Sundheden har vel aldrig været mere aktuel end i disse år, hvor diverse livsstilssygdomme og stressfaktorer blandt andet søges dulmet med et aktivt og varieret motionsliv. Overalt i idrættens verden laves sundhedsfremmende aktiviteter. FN har udråbt 2005 til idrættens år og her er ambitionen netop at give mulighed for at alle kan dyrke idræt for at fremme fred og sundhed i verden. Alle statistikker fortæller endvidere at den massive fremgang i antallet af idrætsudøvere vi har oplevet de seneste 30 år primært er begrundet i et hensyn til sundhed, livsstil og velvære. Endelig står vi i Danmark overfor en spændende og udfordrende kommunalreform. Kommuner skal smeltes sammen og samtidig skal en række nuværende amtslige opgaver overgå til kommunerne. Blandt disse er netop sundhedsopgaverne. Derfor håber og tror vi at den kommende Brønderslev-Dronninglund kommune er i gang med overveje, hvordan man vil klare disse opgaver. Det vil være afgørende for Brønderslev-Dronninglunds fremtid som bopælskommune at vi har en stærk og klar sundhedsprofil. Også i dette lys finder vi ideen om at koble kultur, sundhed og idræt ganske ideel. Som borgere i Brønderslev er vi meget spændte på hvad vore folkevalgte politikere beslutter sig for. Hvilket projekt vil de satse på? Hvilken retning skal Brønderslev gå? Vi forventer at politikerne grundigt har gennemtænkt den vision de nedskrev for to år siden. Vi forventer, at de ikke kun tænker på at tilfredsstille os, der netop nu, er borgere i byen. Vi forventer, at de forfølger visionen og prøver at skabe et nyt Brønderslev, der bliver endnu mere attraktiv.