Trafikulykker

Vigtigt at genvinde tillid

EUROZONEN:Så blev det endnu en gang tid til opdateringer fra et solskinsfyldt Strasbourg. Endnu en gang var den økonomiske krise i centrum. I sin tale til Unionen, som den årlige redegørelse så smukt hedder, var EU-Kommissionens præsident, Manuel Barroso, optaget af de udfordringer, vi går i møde det næste års tid. Talen berørte den foreslåede reform af eurozonen, den såkaldte "six-pack", som også var et af de store emner på mødet i denne uge. Herudover blev en initiativrapport på trafikområdet samt en handelsaftale med Marokko diskuteret. I ET FORSØG på at tackle gældskrisen i EU og dermed genvinde investorernes tillid til Eurozonen, har vi i denne uge behandlet et nyt finanspolitisk instrument ved navn six-pack'en. Six-pack refererer til seks retsakter, der skal styrke den makroøkonomiske overvågning og finanspolitiske disciplin i EU. Fire forslag vedrører finanspolitiske spørgsmål, herunder en reform af EU's stabilitets- og vækstpagt, mens to nye forordninger tager sigte på effektivt at påvise og rette makroøkonomiske ubalancer i EU og Euroområdet. Selvom det er vigtigt at støtte måder at reducere gælden på, mener et stort mindretal i Europa-Parlamentet ikke, at six-packen er den helt rette vej ud af krisen. Den fokuserer for ensidigt på nedskæringer og sanktioner af de enkelte medlemsstater. Derved risikerer vi at kvæle alle udsigter til arbejdspladser og vækst. I stedet mener vi, at der skal anvendes en strategi, der kombinerer sunde offentlige finanser med en socialt retfærdig finanspolitik. Det indebærer smarte investeringer og muligheder for at skabe nye arbejdspladser. Derfor stemte vi nej til nogle af forslagene i six-packen, som er stærkt præget af den konservative og liberale gruppe i Europa-Parlamentet. IFØLGE opgørelser dør der hvert år over 35.000 mennesker i trafikulykker i EU, mens over 1.5 millioner mennesker bliver kvæstet. Det er et alt for højt tal. Derfor stemte vi i denne uge om en rapport, der indeholdte mange gode ideer til, hvordan man kan nedbringe antallet af trafikdræbte og tilskadekomne. Det er imidlertid vigtigt at fremhæve, at EU ikke har kompetence til at lovgive på dette område, da kompetencen ligger hos medlemsstaterne. Rapporten er derfor udelukkende en anbefaling. Ikke desto mindre indeholder den vigtige pointer, som vi kan lade os inspirere af, når vi lovgiver i de enkelte medlemsstater. En af målsætningerne i rapporten er, at antallet af dræbte i trafikken skal være halveret senest i 2020 i forhold til 2010. Jeg mener, det er godt, at vi får mere sikkerhed på vore veje og hilser derfor rapporten velkommen. FOR NYLIG har EU skullet tage stilling til en ændring af den handelsaftale, der regulerer samarbejdet mellem EU og Marokko. Ændringen indebærer en gensidig liberalisering af samhandlen, og sigter mod at afvikle tolden på en række landbrugs- og fiskeprodukter. Der er imidlertid juridisk usikkerhed, om den nuværende aftale er i overensstemmelse med international lov. I flere tilfælde er der sået tvivl, om produkter fra Marokko i virkeligheden stammer fra Vestsahara. Siden territoriet er besat af Marokko, kan en aftale - indgået mellem EU og Marokko - ikke finde anvendelse på produkter fra Vestsahara. Selvom vi i den danske socialdemokratiske stemte for at få en retlig afklaring på denne situation, stemte Parlamentet samlet imod initiativet. Jeg mener udfaldet af afstemningen er beklagelig, for vi har i EU et ansvar for at støtte folkeretlige principper - selv når det går mod vore økonomiske interesser. OLE CHRISTENSEN er medlem (S) af Europa-Parlamentet. Bor på Ole Langes Vej 34 i Brovst. Hjemmeside: www.oleeu.dk.