Socialforsorg

Vigtigt at informere medarbejdere

Fleksjobbere er ikke anderledes, fordi de skal have særlige vilkår

PANDRUP:Hvis der skal skabes et mere rummeligt arbejdsmarked, er det vigtigt at få afmystificeret, hvad begrebet egentlig handler om. Det pointerede lederen af Jobformidling Jammerbugten Inger Madsen, i sit oplæg på virksomhedskonferencen. Derfor vil jobkonsulenterne gerne fortælle om de forskellige tiltag, der kan sættes i værk ude på virksomhederne. Inger Madsen slog fast, at borgere, der for eksempel gerne vil have et fleksjob, er personer, der har været på arbejdsmarkedet i årevis, men som bare har brug for at få et arbejde på lidt andre vilkår end tidligere. Det handler meget om at gøre op med forestillingerne om og frygten for mennesker, der måske er en anelse anderledes eller bare ikke kan arbejde på samme vilkår som andre. - Der er ikke tale om persponer, der er uligevægtige eller skrøbelige, så det er vigtigt at prøve at finde ud af, hvad det er for en person, der kan komme ud på arbejdspladsen, sagde Inger Madsen. Vicesocialchef Torben Birkeholm understregede, at det ikke blot er virksomhederne, der kan opnå fordele ved at oprette fleksjobs, skånejobs eller tager folk i arbejdsprøvning. Set fra kommunens synspunkt er der mange penge at spare på overførselsindkomster, hvis der bliver etableret et bedre samarbejde med virksomhederne. Antallet af personer på sygedagpenge og kontanthjælp er steget i de seneste år, hvilket belaster kommuens budgetter. Kommunen fokuserer på at sætte ind så hurtigt som muligt, forklarede Torben Birkeholm. Det skyldes især, at langvarigt sygefravær har store konsekvenser for borgerne. De syge får det fysisk og psykisk dårligere og mister selvværd og motivation, og det belaster hele samfundet. - Kun 60 pct. vender tilbage på arbejdsmarkedet efter et sygefravær på tre måneder eller mere, fortalte Torben Birkeholm, der rådede virksomhederne til at tage imod kommunens tilbud om samarbejde. Under debatten foreslog Søren Jensen, Manpower, at kommunen gik mere målrettet efter at markedsføre personer på kontanthjælp ved at komme mere ud i marken og fortælle virksomhederne om kontanthjælpsmodtagernes kvalifikationer. Jørn Madsen, SiD, spurgte, om kommunen var villig til at betale for eksempelvis et AMU-kursus, hvis kurset er en forudsætning for, at borgeren kan passe et bestemt arbejde. Hertil svarede Torben Birkeholm, at det ville kommunen gerne i den udstrækning, det var muligt, og at det kom an på en afvejning af den enkelte person.