Skolevæsen

- Vigtigt at skolerne tilbyder mad i skolebod

FREDERIKSHAVN:Skoleboder er en uddøende race i folkeskolerne i Frederikshavn. Og det er ifølge kommunens sundhedskoordinator, Britta Olsson, ikke et godt tegn. - Børn har som regel nogle lange dag, først i skolen og så i skolefritidsordningen. De bruger meget energi og har derfor også brug for meget mad med rigtig energifordeling, siger hun. Britta Olsson ved godt, at det i bund og grund er forældrenes ansvar, at deres børn får noget at spise, men hun mener, at skolerne bør tilbyde et alternativ til madpakkerne. - Vi ser ofte børn, som ikke har fået morgenmad, eller som ikke har nogen madpakke med. Og det kommer jo til at gå ud over koncentrationen i skolen, siger hun. Desuden mener sundhedskoordinatoren, at et alternativ til en madpakke er særdeles vigtigt. - En madpakke, der skal holde til hele dagen, er ikke altid lige lækker - i hvert fald ikke sidst på dagen. Desuden kan børn engang imellem blive trætte af madpakker, og det sker jo også, at forældrene af en eller anden grund ikke har tid til at smøre madpakker. Derfor er det vigtigt, at skolerne har en bod, hvor børnene kan købe enten et måltid eller et supplement til madpakken, så de bliver mætte, siger hun. Politikerne i Frederikshavn Kommune har tidligere vedtaget en kost- og ernæringspolitik for skolebørn, og i den lægges der op til, at den enkelte skole selv udarbejder regler og målsætninger for elevernes sundhed. - Det er ikke kommunens ansvar, at en kostpolitik bliver ført ud i livet. Kommunen har bare udarbejdet de overordnede rammer, og så er det altså op til skolerne og forældrene at vælge, hvordan og hvad man konkret vil gøre på den enkelte skole, siger Britta Olsson. Ifølge sundhedskoordinatoren er der mange skoler, der endnu ikke har taget initiativ til at få lavet en kostpolitik. - Jeg ved, at man på Strandby Skole har udarbejdet en kostpolitik. Her har forældre og lærere diskuteret, hvad det er vigtigt, skolen tilbyder af mad, og hvordan man kan inddrage mad i undervisningen, så børnene for eksempel kan lære, at maden ikke oprindeligt kommer fra køledisken i supermarkedet. - Men desværre er det kun få skoler, der har en decideret kostpolitik, og jeg håber, at de andre vil tage emnet op også, for det er utrolig vigtigt af hensyn til børnenes sundhed, siger hun.