Lokalpolitik

Vigtigt at stemme

Når der 7. juni 2009 skal stemmes til Europa-Parlamentsvalget, er det 30 år siden, at de første direkte valg til Europa-Parlamentet fandt sted, og det må siges, at Europa-Parlamentet har udviklet sig fra et rådgivende organ til en vigtig og beslutningsdygtig institution.

Det har, som tiden er gået, udviklet sig fra en snakkeklub til et rigtigt parlament, der er den eneste multinationale parlamentariske forsamling i verden, der vælges ved almindelige direkte valg, der afholdes hvert femte år. I dag træffes der beslutninger om en bred vifte af spørgsmål, og parlamentet og dets medlemmer er efterhånden blevet lidt mere relevante for medierne, men det ville være betimeligt, om medier ville øge deres opmærksomhed mod parlamentets arbejde, som så ville tvinge parlamentsmedlemmerne til at agere topprofessionelle, da deres arbejde påvirker alle borgere i langt højere grad end det var tilfældet i 1979. En væsentlig del af de europæiske borgere er blevet langt mere aktive og henvender sig langt oftere til deres repræsentanter i parlamentet, hvilket kan skyldes, at de er blevet mere beviste om parlamentets øgede indflydelse, hvorimod det for 30 år siden mere handlede om de ni medlemslandes støtte til princippet om europæisk integration. Ser man lidt på valgdeltagelsen siden de første valg i 1979, er den desværre faldet fra 62 pct. til blot 45 pct. ved det seneste valg i 2004, så der bliver noget at gøre for kandidaterne for at øge borgernes interesser og engagere borgerne i det europæiske politisk rum, men det gør det nok ikke alene. Jeg nævnte ovenfor medierne, og jeg tror, at den manglende dækning af parlamentets arbejde imellem valgene i medierne muligvis kan tilskrives den lave valgdeltagelse rundt omkring i medlemslandene, og det virker heller ikke særligt fremmende for samarbejdet, når der gang på gang henvises til Bruxelles, når der er noget, der ikke makker ret, og når det går godt og over al forventning, ja, så er det alene det nationale, der får tilskrevet æren. Jeg er af den opfattelse, at manglende viden om og interesse for EU’s struktur og Europa-Parlamentets rolle, samt den negative kampagne mod EU, også er to vigtige årsager til den manglende interesse for valget, og her har medierne ligeledes en stor rolle at spille for at ændre dette. Valget til Europa-Parlamentet er en stor begivenhed, når et vælgerkorps på ca. 375 millioner vælgere i 27 lande skal til stemmeboksene 7. juni. 2009, for at sammensætte det nye Parlament, der de næste fem år skal tjene alle Unionens borgere, og borgeren stemmer ”det skal kandidaterne huske på” for at udtrykke deres politiske holdninger, og vælger politikere, der repræsenterer deres holdninger, og som vil handle derefter. Det valg, som vælgerne foretager, betyder utrolig meget, når der ses på de udfordringer som Den Europæiske Union skal komme med løsninger på, derfor vil valgresultatet være af afgørende stor betydning, da det er det nyvalgte Europa-Parlament, der skal vedtage de europæiske love, der kommer til at påvirke hver eneste af os direkte. Hvordan stiller EU sig til globaliseringen, og hvordan kan EU tage sig af den globale opvarmning, hvordan kommer der styr på de finansielle markeder, og hvordan garanteres vor sikkerhed, og vore forhold til indvandring, opretholdelse af vore økonomier og sociale system, og hvordan sikres, at vi har friske fødevarer og et rent miljø, og hvordan videreføres den umådelige kulturelle sproglige og historiske rigdom og forskellighed som er vores. Hvis disse værdier, mm, er vigtige for egen, og families fremtiden, ja, så er det vigtigt, at alle (m/k) møder op og stemmer 7. juni. 2009, på en kandidat, der vil fremgang for Det Europæiske Samarbejde.