EMNER

Vigtigt at styrke internettet

Hvis internettet skal blive en succes, kræver det, at borgerne ved, at de kan kommunikere sikkert - f.eks. i forhold til skattevæsenet, som NORDJYSKE også beskriver på tema-siden om skatten 13. marts. Sikker kommunikation over internettet bliver nu styrket, efter at regeringen har sikret, at borgerne i de kommende år kan få en gratis digital signatur. Netop den digitale signatur kan bruges til at fremme tryghed på nettet. Og tryghed er der brug for, hvis man via pc'en vil kommunikere fortroligt med det offentlige, og uden denne sikkerhed vil de færreste have lyst til at dele deres fortrolige oplysninger via nettet. Digital signatur fungerer som en elektronisk underskrift, der via et program til pc'en fungerer som identifikation af ejermanden. Efterhånden som det offentlige får gjort forvaltningen digital kan signaturen bruges til mere og mere. Det kan f.eks. være ansøgning om pension, kontanthjælp, boligstøtte, nybyggeri, lægeskift, nyt sygesikringsbevis, flytteanmeldelser, oplysninger i forbindelse med ejendomshandler eller ansøgning om at få plads i daginstitution. Borgeren og virksomheden kan også identificere sig entydigt overfor myndigheder, så det bliver muligt at læse egne oplysninger på lukkede hjemmesider. Hvis man vil i kontakt med kommunen, kan det fremover ske døgnet rundt, året rundt med den digitale signatur. Målet er samtidig, at den digitale signatur skal kunne bruges, når man vil handle sikkert og mere nemmeret over nettet. Det her handler selvfølgelig også om, hvordan vi bruger pengene. Digital signatur og indførelsen af digital forvaltning - fuldt elektronisk integration af de offentlige systemer - vil også kunne frigøre penge til andre formål, f.eks. omsorg og pleje eller tilbud til børnefamilier eller til at nedbringe samfundets gæld! Mange kommuner er allerede gået i gang, både i Aalborg, Århus og København, men også i kommuner som Helsingør og Randers. Her har man nemlig erkendt, at der er store muligheder for at få mere service for de samme eller ligefrem færre penge. Manuelt tastearbejde og sagsbehandling bliver mindre, når informationer nemmere kan overføres elektronisk. Det sætter altså bom for dobbeltarbejde. Og mindre tid går med tjek af fejlindberetninger, fordi det fremover vil kunne ske automatisk. Sågar omkostningerne til breve og blanketter kan spares, når forvaltningen bliver rigtig papirløs. Som Aalborgs borgmester Henning G. Jensen har sagt forleden i bladet "Danske Kommuner" om hele digitaliseringen af den offentlige sektor: "Ved at give kommunen et it-løft vil man inden for få år have sparet 5 pct. væk. Det betyder 75 ansatte mindre". Kommunerne bør således med samme succes som bankernes med home-banking kunne effektivisere administrationen på landets rådhuse. Den digitale signatur vil gøre det nemmere for borgerne, og det vil samtidig være med til at det offentlige bedre kan løse kerneopgaverne i velfærdssamfundet. Helge Sander er videnskabsminister (V).