EMNER

Vigtigt at turde sige nej til EU

Et flertal i EU-parlamentets landbrugsudvalg har godkendt Mariann Fischer Boel som landbrugskommissær. Dermed har de indirekte godkendt, at der ikke vil ske nogle væsentlige ændringer i den for alle andre at se forrykte landbrugsstøtteordning.

Selv om Fischer Boel som dansk landbrugsminister gang på gang forsikrede, at der bør ske ændringer - både i støtteordningerne og i reglerne omkring dyretransporterne, og heri formelt støttes af landbrugsorganisationerne - så har hun altid undskyldt den manglende ændring med, at hendes "kolleger i Ministerrådet" ikke vil. Nu er det så kollegerne i Kommissionen, som hun kan bruge som undskyldning for, at der stadig intet vil ske. Dette viser blot en af de mange skavanker ved EU-systemet: et stort flertal i Danmark ønsker ændringer, men forhindres af det forældede EU-system, hvor alle bliver underlagt regler, der er ude af trit med virkeligheden. Danskerne må kræve, at vi i forhold, hvor vi ikke generer andre landes selvbestemmelse, selv sætter vore regler, f. eks. om dyretransporter og landbrugsstøtte her i landet. Derved kunne Danmark blive et foregangsland i stedet for blot at være et "vedhæng" til større magter. Desværre knuges mange danske vælgere af afmagtsfølelse over for det mægtige EU-system. Det ses bl.a. ved den lave valgdeltagelse ved EU-valg. Men derved væltes problemerne over på de næste generationer. Det kan vi ikke være bekendt. Den EU-forfatning, der er undervejs, vil cementere landets status som underordnet vedhæng. Ønsker man, at både vi og de følgende generationer skal være EU-vasaller, kan man stemme ja til den, men ønsker man at genoprette et dansk demokrati, hvor løfter fra ministre og folketing skal have betydning, så må man overvinde sin afmagtsfølelse, gå til valgurnerne, når afstemningen kommer, og afvise en EU-forfatning.