Vigtigt at vægte personlig frihed

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Anders Broholm er 25 år og bor i Gærum, Frederikshavn. Han har læst samfundsfag og historie på Aalborg Universitet. Arbejder som underviser på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus. Er medlem af byrådet i Frederikshavn og medlem af regionsrådet. Han er folketingskandidat for Venstre i Nordjylland og har i flere omgange været indkaldt som stedfortræder i Folketinget. www.andersbroholm.dk

UGENS EMNE: Giver optrevlingen af terrorplaner rettet mod Danmark, især Jyllands-Posten, grund til at ændre på den nuværende danske terrorlovgivning? Kære Anders Bekæmpelse af terror skal prioriteres højt. Men i flere år har der ikke været alvorlige terrorangreb, hvorimod mange forsøg er blevet afsløret og opklaret. Dette samme er aktuelt tilfældet. Indsatsen virker altså. Det er fjollet at gå i panik og foreslå ændringer af noget, der faktisk virker, når der er andre ting, som udgør en mere reel trussel mod landets borgere, f.eks. bandekrige. Brug hellere ressourcerne her. Derimod kunne man nok diskutere, om al terrorlovgivning er nødvendig, og om man i nogle tilfælde er kommet ind i en gråzone i forhold til overvågning og den enkeltes frihed. Jesper Kære Jesper Det forkasteligt at nogle planlægger terrorangreb mod Danmark, pga. vores frihedsrettigheder. Jeg synes det er helt essentielt, at vi fastholder vores frihedsrettigheder og ikke går på kompromis. Derfor er det også en balancegang når der snakkes terrorlovgivning, idet det ofte i et eller andet omfang kan gå ud over den personlige frihed. Det er dog vigtigt, som du også siger, at vi glæder os over, at det er lykkedes at afsløre terroristerne inden de fik held med deres anslag. Nu må vi lyttet til PET og undersøge om der er behov for øgede ressourcer eller lovgivningsmæssige justeringer. Venlig hilsen Anders Kære Anders Vi vil begge værne om den frihed, vi har i vores samfund. Men hensigten helliger ikke midlet. Jeg er ikke glad for tendensen til grænseoverskridende overvågning på den ene side, samt på den anden side administrative udvisninger og forhastede aktioner, hvor der ikke foreligger beviser, og hvor mulige terrorister slipper for straf. For meget og for lidt på samme tid … Det må kunne gøres bedre. Man kunne sikkert opnå samme resultater med mindre generel overvågning og flere ressourcer til målrettet efterforskning og traditionelt politiarbejde. Der er ikke brug for stramninger, men for forbedringer. Jesper Kære Jesper Overvågning er ikke lige min kop te. Jeg synes faktisk allerede vi befinder os på kanten af, hvad staten kan gøre uden at krænke friheden. Når det er sagt, så er det også klart, at vi alle ønsker at blive beskyttet imod terrorens grimme ansigt! Jeg har tillid til, at PET kan løse denne opgave – indtil nu har det jo heldigvis også vist sig at være tilfældet. For mig er det vigtigt, at vi hele tiden holder terrorlovgivning mv. opdateret således det virker så effektivt som muligt og minimalt indskrænkende for friheden for lovlydige borgere. Venlig hilsen Anders Kære Anders Jamen, lad os da så være enige om, at vi ikke skal bevæge os ud over kanten, og ikke gå længere i retning af overvågningssamfundet. Tryghed er ikke vigtigere end frihed. Men det er også vigtigt at huske, at det i sidste ende er en politisk diskussion og et politisk ansvar. Det er ikke PET, som skal diktere et behov, som politikerne så bevidstløst sætter et ”godkendt” stempel på. Det er politikerne, med demokratisk mandat, som skal finde balancen og trække en streg i sandet, hvis man går for langt. Jesper Kære Jesper Jeg er enig i, at PET ikke står overfor noget tag-selv-bord, men jeg synes det er vigtigt at lytte til dem, der arbejder med terrorbekæmpelse på tættest hånd, således det kan vurderes om der er behov for nye tiltag. Derefter er det så op til politikerne at træffe beslutninger, og her synes jeg, at den personlige frihed skal vægtes højt. Vi skal gøre alt hvad vi kan for at bekæmpe terror – vi skal ikke lade os kue og vi skal først og fremmest ikke gå op kompromis med vores værdier og normer! Hold den demokratiske og liberale fane højt! Venlig hilsen Anders