Børnepasning

Vigtigt for børn at blive set på med friske øjne

BØRNEHAVE:Flere har kommenteret mit indlæg i NORDJYSKE om børne- og ungdomsgården, og de fortjener et svar. Da børnetallet som bekendt falder ret drastigt har et enigt børne- og kulturudvalg besluttet at lukke en børnehave. Allerede i vinterens løb har børnehavelederne faktisk bedt os om snarest at beslutte, ikke OM der skulle lukkes en børnehave, men hvilken børnehave, der skulle lukkes. Derfor var udvalget enige om at lukke en børnehave. Og ledelsen af pågældende institution skal så sammen med forvaltningen lave en fordelingsnøgle, så børnene kan forblive mest muligt trygge sammen med nogle, de kender, selv om det er i nye omgivelser. Desværre for børne- og ungdomsgården stemte Venstre-medlemmerne i udvalget for at lukke jeres børnehave. Der er naturligvis argumenter for at lukke såvel den ene som den anden. Jeg er fortsat bange for at børnene i 4.-7. klasse vil føle, at det ikke helt er deres institution, når dagpleje og vuggestue fylder stueetagen op. Så har de kælderlokalerne til rådighed. De lokaler er rigtig dejlige for de store om aftenen, men passer ikke så godt til brug i dagtiden, hvor det er naturligt at være i lyse lokaler. Derfor synes jeg, de skal have lov at være netop i børne- og ungdomsgården, hvor de større børn kommer. Jeg er glad for at flere fortæller, hvor glade deres store børn har været for de små søskende, sådan har det også været hos os. Men vi har også oplevet, at det var væsentligt for de store at have mulighed for at være "store", at komme hen i en ny bygning med nye voksne, når de nåede en vis alder. Det var vigtigt for dem at blive set på med friske øjne.