Vigtigt hele tiden at være opmærksom på hash-problemer

Det er godt, at der bliver taget hånd om en gruppe meget unge i Svenstrup, der er ude i stort misbrug af hash. Men generelt er der ikke nogen specielt alarmerende udvikling i hashforbruget blandt unge i Aalborg.

Anne Jastrup, vicesocialdirektør i Aalborg Kommune, og Johnny Friis, souschef i Ungdomscentret under Aalborg Kommune, er enige i den sag. Samtidigt er de begge klar over, at der hurtigt kan opstå problemer i bestemte områder eller omkring bestemte unge: - Vi skal altid have øje på de unge, der er særligt udsatte, for det er vigtigt med en hurtig indsats. Det er heldigvis sådan, at de fleste unge, der ryger hash, kun gør det i en periode og så stopper de igen. Samtidig er forbruget langt mindre end det for eksempel var i 70'erne, siger Johnny Friis. Han har arbejdet med unge i Aalborg i 26 år, en stor del af tiden med misbrugere. Og han mener ikke, at antallet af unge hashrygere har ændret sig ret meget de senere år - men det er vigtigt at have føling med de unge og deres forbrug: - Jeg vil bestemt ikke negligere problemerne, som for eksempel dem, Anton Jensen fortæller om i Svenstrup. Det er vigtigt hele tiden at have øje på det. - Og vi skal blive ved med at fortælle de unge, at det er en møghamrende dårlig ide at ryge hash. Samtidig er det interessant at få sporet op, hvordan de unge for eksempel i Svenstrup får fat i det, nævner Johnny Friis. Tidligere på året blev loven i øvrigt strammet, så man i dag får en bøde for at besidde selv den mindste smule hash. Førhen slap man, hvis det var til "eget forbrug" - men det var ikke så smart et signal at sende, vurderer Johnny Friis. På landsplan viser de seneste undersøgelser en lille stagnation i forbruget, ligesom debutalderen er svagt stigende. Gennem nogle år har SSP-samarbejde (skole, socialvæsen og politi) i Aalborg lavet en undersøgelse af brugen af rusmidler på tre skolen i kommunen. Det bliver nu udvidet, så socialforvaltningen til foråret regner med at kunne fremlægge en undersøgelse, der omfatter alle skoleelever fra 6. til 9. klasse i kommunen: - Det vil give os et meget fint overblik, siger Anne Jastrup. Hun mener generelt, at de forskellige opsøgende grupper har et godt overblik over misbruget blandt unge: - Men markedet kan have en tendens til at svinge, og i perioder er de, der vil sælge, mere aggressive. Så er det netop vigtigt at have et opsøgende arbejde, der kan spore, hvor og hvornår det opstår.