Lokalpolitik

Vigtigt med den nære kontakt

Danmarks Naturfredningsforening opretholder to foreninger

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Indtil videre vil der fortsat være to lokalkomiteer af Danmarks Naturfredningsforening i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det kunne formand for Brønderslev-komiteen, Mogens Ingemannsen, oplyse på generalforsamlingen. Mogens Ingemannsen oplyste, at der er holdt møde med lokalkomiteen i Dronninglund, hvor man drøftede, hvorledes lokalkomiteerne fremover skulle forholde sig til den nye kommunestruktur. - Den overvejende holdning var, at vi i første omgang beholder begge eksisterende lokalkomiteer i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund. - De to kommuner strækker sig over store afstande, så derfor er det vigtigt at opretholde det lokale kendskab til naturen og miljøet, oplyste Mogens Ingemannsen. Endvidere etableres et mindre koordinationsudvalg for at sikre, at de to lokalkomiteer kan fungere som en samlet enhed i forhold til omverdenen. - Men hvad der sker fremover, er uvist, og sagen skal drøftes på Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskabsmøde i 2006, fortalte distriktsleder Marianne Vasard Nielsen. Efter kommunalreformen vil fordelingen af natur- og miljøopgaver bliver fordelt mellem stat, kommunen, regionen og miljøcentre. - Natur og miljø er en hjertesag for befolkningen. - Med kommunalreformen bliver det også en hjertesag for kommunerne, fordi kommunerne fremover får hovedansvaret for naturen og miljøet. - Det handler blandt andet om planlægning, pleje, beskyttelse og tilsyn med naturen og miljøet. - Den nye kommuneplan skal fremover favne hele kommunen - både inde i byen og ude på landet. - Det bliver en spændende og stor kommunal opgave at beskytte og udvikle vores natur, miljø og landskab. - Derfor er det afgørende, at opgaverne prioriteres meget højt og at lokale udviklingsplaner for byerne og erhvervslivet ikke sker på bekostning af naturen, men i samklang med naturen. - En mangfoldig natur og et rent og sundt miljø har stor betydning for vores livskvalitet - både nu og i fremtiden, oplyste Mogens Ingemannsen.