EMNER

Vigtigt med en aftale nu

EU tog et meget stort skridt fremad, da 10 nye lande blev optaget 1. maj. I dag og i morgen kan den europæiske union tage endnu et væsentligt skridt, hvis det lykkes 25 europæiske ledere at nå til enighed om om en traktat.

Forsøget kuldsejlede i december, da Italiens Silvio Berlusconi var uden evne til at sammenfatte ønskerne fra især fire kamphaner: Frankrig, Spanien, Polen og Tyskland. Men mulighederne tegner noget bedre denne gang - alene det faktum, at forhandlingerne ledes af irske Bertie Ahern er et stort fremskridt. Dertil kommer, at den franske og den tyske leder møder op med friske valgnederlag i attachémapperne, mens premierministrene er skiftet ud i Spanien og Polen - alt i alt vil de fire lande næppe være så tilbøjelige til at føre sig frem med ultimative krav. Stridspunkterne er primært to gamle kendinge, dels antallet af kommissærer, dels en reform af stemmereglerne i Ministerrådet. Danmark har hidtil kæmpet hårdt for, at alle de nu 25 medlemmer kan bevare en permanent kommissærplads. Men en sådan kommission kan let bliver stor og uarbejdsdygtig, derfor virker det irske kompromisforslag ganske fornuftigt: Landene har en kommissærpost i 10 år, må så undvære i fem år, og får derefter i 10 nye år. Modstanderne vil naturligvis brokke sig over enhver ændring; de har altid ment, at EU af i går var bedre end EU af i dag. Det vil de såmænd også gøre om 10 eller 20 år. Men EU er kommet for at blive. Når det gælder stemmeregler, så er alle lande i princippet enige om en model kaldet "dobbelt flertal". Den betyder, at et forslag kan vedtages, hvis mindst halvdelen af medlemslandene støtter det - og hvis er flertal af EU's befolkning samtidig er repræsenteret. Om et sådant flertal skal være 60 eller 65 procent er ikke afgjort. Det er vigtigt, at en traktat falder på plads nu. Den kan gøre EU langt mere overskuelig og dermed mere nærværende for befolkningerne, der ved sidste uges Europaparlamentsvalg viste, at interessen er beskeden. Samtidig vil endnu en fiasko formentlig udskyde en reform i mange år, for så tør næppe nogen politikere binde an med projektet.