Vigtigt med fokus på fravalg

Forældre skal informeres grundigt, før de fravælger skoler med tosprogede, mener formand for integrationsråd

NT's formand, Thomas Kastrup-Larsen, ønlser en letbane i Aalborg. Arkivfoto.

NT's formand, Thomas Kastrup-Larsen, ønlser en letbane i Aalborg. Arkivfoto.

AALBORG:Selvom problemet ikke er helt så omfattende som i andre storbyer, fravælger mange forældre i Aalborg fortsat den lokale skole, hvis der er mange tosprogede elever. Og det er naturligvis bekymrende, mener Thomas Kastrup-Larsen (S). Han fungerer også som formand for byens integrationsråd, og i den forbindelse vil han gerne opfordre skoler og forældre til at være opmærksomme på problemet. - Det er desværre ikke en ny problemstilling. Men selvom omfanget ikke er nær så stort her som i Århus eller København, er det vigtigt, at vi fortsat arbejder med elevgrundlaget i de skoler, som har mange tosprogede, forklarer han. Ifølge Aalborg Kommunes nyeste opgørelse fravælger 266 eller 13,6 procent af forældrene den lokale folkeskole, når deres barn skal starte i skole efter sommerferien. Og det rammer blandt andet skoler som Sønderbro og Tornhøj, der begge har en forholdsvis høj andel af tosprogede elever. - Det er mit indtryk, at der er en høj faglig kvalitet både på Sønderbro og Tornhøjskolen, siger Thomas Kastrup-Larsen. - Men begge steder er man også meget opmærksomme på problemstillingen og har gjort meget for at fortælle områdets forældre om skolen, forklarer han. Og ifølge Kastrup-Larsen er det også den vej, man bør gå fremover. - Som forældre har vi naturligvis en stor kærlighed til vores børn. Vi vil dem alle sammen det bedste, men derfor bør udgangspunktet alligevel være, at man vælger en lokal folkeskole i stedet for en privatskole eller en folkeskole i et andet distrikt, når man skal finde en god skole til sit barn, mener han. - Og derfor er det også vigtigt at vi informerer forældrene ordentligt – eventuelt via kampagner eller andre former for tiltag, som kan medvirke til at gøre skolen mere tiltrækkende og attraktiv. Skole- og kulturudvalget har allerede afsat penge til markedsføring i nogle af de berørte områder. Men det er et område, som vi også bør have fokus på i integrationsrådet fremover, for det duer selvfølgelig ikke, at man skærer alle tosprogede over en kam eller opfatter skoler med mange tosprogede som et problem, fortsætter han. - I forhold til Sønderbroskolen vil det formentlig hjælpe en del, at der nu kommer en stor børnehave, skolen kan rekruttere fra. Men vi bør også holde øje med udviklingen andre steder. For hvis vi skal vende strømmen, skal der sættes ind tidligt. Eventuelt allerede i børnehaven, hvor mange tosprogede og danske børn møder hinanden første gang, forklarer han.