Vigtigt med indgang til det offentlige

STRUKTUR:Tak til NORDJYSKE for at gå aktivt og grundigt ind i drøftelserne om den kommunale struktur. Strukturkommissionen holder deres sidste møde 5. januar 2004, og 9. januar bliver betænkningen offentliggjort på et stort møde i Vingsted Centret. Det er lige nu vigtigt at huske, at det ikke er kommissionens opgave at tegne streger og trække grænser. Kommissionen har gennemgået opgavefordelingen mellem amter og kommuner og kommer med deres anbefalinger til, hvordan vi kan gøre det bedre. Der skal tænkes fremadrettet, så den offentlige sektor er gearet til at klare de sociale opgaver og sikre fremtidens velfærdssamfund. Som det er nu, er der uklarhed om ansvar og kompetence på det sociale område. Omsorgen for handicappede, svage grupper som narkomaner og alkoholikere, dårligt fungerende børn og unge, psykisk syge og voldelige senildemente ligger delt mellem amt og kommune, afhængigt af problemernes sværhedsgrad. Det giver anledning til kassetænkning og skubben rundt med disse svage mennesker. Det er forkasteligt. Hvis ansvar og kompetence bliver samlet hos kommunerne, bliver sagsbehandlerne bedre til at tumle svære problemstillinger og får en større tilskyndelse til at tilbyde relevant hjælp på et tidligere tidspunkt. Tilsvarende er det på genoptræningsområdet vigtigt, at patienter får samme gode tilbud om behandling, uafhængigt af om det er amtet eller kommunen, der skal betale. Det er ikke alle kommuner, der kan klare at overtage amtets opgaver. Det kræver en vis størrelse. Hvis en lille kommune i dag kun har en enkelt eller ganske få patienter om året, er det for meget forlangt, at en sagsbehandler hurtigt og effektivt kan finde gode løsninger. Han eller hun skal jo begynde forfra hver gang med at analysere problemet, finde ud af lovgivningen og finde den rigtige plads til klienten. Derfor er det vigtigt at have kommuner, der både fagligt og økonomisk er i stand til at løse opgaverne. Nogle kommuner er for små i dag. Det tilkommer ikke strukturkommissionen at rådgive om kommunesammenlægninger. Det er langt det bedste, hvis kommunerne selv kan finde ud af deres behov for at indgå i et stærkere samarbejde. Og det er rundt omkring i lokalsamfundene man bedst ved, hvem af nabokommunerne, det er mest naturligt at samarbejde med. Set fra borgerens side er det vigtigt at have en indgang til den offentlige sektor. Det kan aldrig være borgerens opgave at finde ud af uklare kompetenceregler. Det bedste for borgeren er at kunne henvende sig til kommunen i stedet for de mere fjerne amter. Når ansvaret ligger hos kommunen, er der bedst chance for, at borgeren får hurtig og klar besked og hjælp, når det behøves.