Ældreforhold

Vigtigt med nye kræfter i det nye ældreråd

NY FREDERIKSHAVN: To af de tre nuværende ældrerådsformænd genopstiller ikke. Det er Hans Henrik Frey, Frederikshavn og Kirsten Dreyer, Skagen. Inger Persson fra Sæby har ikke bestemt sig endnu. Alle tre er dog enige om, at arbejdet i ældrerådet er vigtigt, spændende og inspirerende. - Det er vigtigt, at yngre og nye kræfter kommer til. Ældrerådene har meget indflydelse, selvom det ofte er politikerne selv, der tager æren, mener Hans Henrik Frey. Inger Persson mener, at det kræver mange ressourcer at gøre sig gældende. Erfaringen fra de "gamle" ældreråd er, at politikerne ofte har svært ved at tage kontakt til ældrerådene. - Derfor skal vi være oppe på mærkerne og være aktive for at være synlige, siger Inger Persson. - Nu er det vigtigt, at vi ser fremad. Betænkelighederne ved sammenlægningen skal vi lægge bag os, og jeg synes, at det er positivt med samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Opgaven bliver blandt andet at bevare nærdemokratiet i den nye store kommune, siger Inger Persson. En samlet appel lyder fra de tre nuværende ældrerådsformænd til de tre kommuners ældre: Meld dig som kandidat.