EMNER

Vigtigt skridt i rigtig retning

KVALITETSREFORM:Det er ikke den store optimisme, der præger NORDJYSKE Stiftstidendes analyse af regeringens kvalitetsreform (5.1.). Jeg vil gerne give læserne optimismen tilbage. Regeringens kvalitetsreform er sat i verden for at give borgerne bedre service. Og der er faktisk meget nyt og godt under solen. I løbet af vinteren og foråret vil regeringen præsentere nogle konkrete bud på, hvad vi kan gøre for at forbedre den offentlige service. Noget vil være splinternyt. Andet vil bygge videre på kendte succeser. Disse forslag vil vi så diskutere med eksperter, kommuner, fagforeninger og mange flere. Forhåbentlig kommer der så endnu flere ideer på bordet, som vi kan bruge, når arbejdet er afsluttet i sommeren 2007. Her til januar præsenterede jeg et katalog med konkrete forslag, som har det til fælles, at de skal skabe større sammenhæng når borgerne bruger den offentlige service. Fx foreslår regeringen at give borgerne nogle faste kontaktpersoner, når de skal finde vej gennem en mængde uoverskuelige offentlige tilbud. Det gælder f.eks. for forældre til handicappede børn, der pludselig skal have vejledning om støttetilbud, hjælp til pleje, regler om tabt arbejdsfortjeneste osv. Det bidrager til øget tryghed for borgerne, at de – ofte i sårbare situationer – ved præcis, hvem der kan svare på spørgsmål og give hjælp. Målet er en entydig helhed i indsatsen, hvor der tages hånd om hele familien. Forslagene om kontaktpersoner er ikke ”gamle idéer og allerede gennemførte ting”, som NORDJYSKE anfører. Der er tale om nye, konkrete initiativer: Familier med handicappede børn har f.eks. ikke tidligere haft krav på en familievejleder, ligesom ældres kontaktpersoner ikke tidligere har haft pligt til at svare på alle spørgsmål om hjemmehjælpen. Det laver vi om på nu. Vi vil sikre tryghed og bedre service til borgerne. Og kvalitetsreformen er et vigtigt skridt i den rigtige retning.