Vigtigt værktøj

Skolerne kan dele viden og politikerne have fingeren på pulsen

- Det er vanskeligt for os politikere at være helt opdateret på, hvad der foregår rundt omkring. Derfor er det enormt vigtigt med sådanne værktøjer (Kvalitetsrapporten, red.), så vi kan have fingeren på pulsen, udtaler Anders Broholm (V). - Faktisk tror jeg også, at det er en god "øvelse" for skolerne at blive bevidst om en række spørgsmål. Rapporten giver god mulighed for at sammenligne skolerne og derved mulighed for at lære af hinanden. Vi skal fortsat arbejde med formen af rapporten, mener Anders Broholm, der i øvrigt var fraværende ved det udvalgsmøde, hvor rapporten blev drøftet. - Kvalitetsrapporten er tilpasset lokale forhold og lokale fokusområder. Udviklingen af den lokale udgave er sket i tæt dialog med skolerne. De har medejerskab til rapporten, hvilket jeg mener er afgørende, siger Frode Thule Jensen (V). - Der er gjort en dyd af nødvendigheden, vurderer Frode Thule Jensen, der ikke er i tvivl om, at skolerne har haft udbytte af selve processen. - Rapporten er derfor mere et værktøj for skolerne til udvikling af skolen, end den er et værktøj for mig som kommunalpolitiker, mener Frode Thule Jensen, der også er formand for skolebestyrelsen på Torslev Skole i Østervrå. - Næste år skal vi inddrage skolebestyrelserne meget mere i arbejdet med kvalitetsrapporten, slutter Frode Thule Jensen. - Som udgangspunkt virkede kvalitetsrapporten som endnu mere bureaukrati fra Haarder, og vi har heller ikke haft meget fornøjelse af den indtil nu, udtaler Anders Starberg Pedersen (S). Omvendt synes han, at efterhånden som den bliver gjort lokal brugbar, kan den ende med at blive en udmærket og oplysende tilstandsrapport. - Kvalitetsrapporten kan blive et instrument til at sætte politisk fokus på emner, vi synes er vigtige, slutter Anders Starberg Pedersen. Knud Hjørnholm (S) betegner den seneste udgave af rapporten som et skridt i den rigtige retning. Det er godt med en frederikshavnermodel med kvalitetstrapper. - Vi har mulighed for at udvikle fælles pædagogiske værktøjer. Vi kan dele viden med hinanden, siger Knud Hjørnholm. - En kvalitetsrapport i Bertel Haarders forstand kan vi ikke bruge til så meget, men kan vi bruge den til pædagogisk udvikling hos os, så flytter det noget, siger Knud Hjørnholm, der håber, at indsamlingen af data i fremtiden kan gøres mere enkel, primært samles i forvaltningen og ikke ude på skolerne.