Lokalpolitik

Vigtigt valg for folkekirken

Bispevalgkampen i Nordjylland er ved at være ovre, før den rigtigt kom i gang.

Om en uge tælles stemmerne op, og så kan den vindende kandidat udpeges. På mange måder bliver den nye biskop et ansigt udadtil for folkekirken i Nordjylland og dermed også til en vis grad for Nordjylland som region. Det er derfor et vigtigt valg for os alle, og man må opfordre de menighedsrådsmedlemmer, der endnu har stemmesedlen liggende, til at få den udfyldt og sendt. Det er et vigtigt valg. Der er åbenbart et tæt opløb, og de få stemmesedler, der ikke er afsendt endnu, kan være afgørende. Der er for alle nordjyder forskel på, hvem der på det kirkelige område kommer til at tegne landsdelen og Aalborg Stift. Det er der mange grunde til. Jeg vil bare minde om de mange kirkelige sager, der også fremover vil opstå i vores del af landet. For kirken er det vigtigt, at have en biskop, der kan tage sig af den slags sager med teologisk og menneskelig vid og værdighed. For hele vores landsdel er det desuden vigtigt at have en moderne og professionelt ledet kirke, hvor sagerne løses med rettidig omhu og ikke trækkes i langdrag til skade for kirkens og regionens ry og renommé. Med de udfordringer, folkekirken står overfor, kan der forudses mange og måske et tiltagende antal konflikter og problemer, der skal tages stilling til, og som en god biskop skal have den tilstrækkelige teologiske og menneskelige ballast samt den nødvendige diplomatiske og politiske tæft til at kunne løse. Folkekirken står sandsynligvis overfor en proces hen imod en større adskillelse mellem kirke og stat. Uanset om man går ind for det eller ej, er der mange tegn på, at det er den vej, udviklingen på sigt vil gå. Måske kan en adskillelse blive en lykkelig skilsmisse? Det mener mange i Sverige, hvor man har prøvet det. Men det bliver en svær proces, der kan give anledning til mange tvister og uenigheder. Derfor er der behov for en diplomatisk, fremsynet biskop, der kan sikre at man holder sig på sporet, folkeligt og teologisk i en sådan ændringsproces. Folkekirken står overfor store strukturelle ændringer. Samfundet har udviklet sig, faktisk ganske dramatisk, over de seneste 50 år. Men folkekirken har kun i begrænset omfang tilpasset sig de nye tider. Det viser bl.a. antallet af præster pr. indbygger i store bysogne i forhold til især de små landsogne. Begge steder er der behov for tilpasning til en ny tid, for vi kan ikke regne med, at udviklingen bliver rullet tilbage. Og det skal gøres på en måde, som er holdbar og som alle kan leve med. Det er især et problem i et stift som det nordjyske, og det kræver en biskop med en fast hånd og myndighed, men også med diplomatisk sans og måske allermest med evne til at tale med alle i øjenhøjde, høj og lav. Helt aktuelt står folkekirken over for beslutninger om behandlingen af homoseksuelle i kirken. Derfor er der brug for en biskop, der med myndighed kan håndtere en proces, der sikrer, at en løsning bliver gennemført på en værdig og troværdig måde. Vi har ikke brug for en biskop, der taler med to stemmer: På den ene side accepterer at velsigne homofile par i kirken efter det gældende regelsæt, men på den anden side ikke vil vie homoseksuelle. Hvor er logikken i det? På alle punkter er det vigtigt, at der forrest for folkekirken, også i vort stift, står en biskop, der tør komme med klare udmeldinger om aktuelle spørgsmål, og som kan kombinere en dyb og velfunderet teologisk indsigt med en god forståelse af samfundet i dag og det liv, folkekirkens medlemmer lever udenfor kirken. Kirkens forhold til de yngre generationer, det faldende medlemstal og mange andre forhold kunne også nævnes som eksempler på de opgaver og udfordringer, folkekirken står overfor, og som fremtidens biskop skal kunne forholde sig til og være med til at navigere folkekirken igennem. Det er afgørende for at sikre kirkens fortsatte betydning og relevans for nye generationer. Vi har hverken brug for en provstekirke med fokus på administration eller en biskop med uld i mund. Tværtimod har vi brug for en biskop, der er respekteret for sin teologiske indsigt, positive diakonale holdninger og evnen til at tale med almindelige folkekirkemedlemmer. Det er vigtigt at opfordre til at stemme nu. Jeg vil anbefale, at man som jeg stemmer på Marianne Christiansen, som har de nødvendige kvalifikationer for at blive en god biskop. Herunder såvel evnen til som leder at håndtere fremtidige konflikter og den myndighed og værdighed, det kræver at være kirkens ansigt og stemme udadtil.