Skolevæsen

Vigtigt valg for også skolerne

SKOLE:Vi står overfor et vigtigt kommunevalg. De valgte vil få en afgørende indflydelse på serviceniveauet i den nye kommune. Der stilles mange og stigende krav til vores folkeskole. Det er både fra Folketing og regering, men også fra forældre og ansatte. Vi ønsker høj faglighed - vores børn skal kunne klare sig fagligt godt i den globaliserede verden. Folkeskolen skal være rummelig - tage udgangspunkt i det enkelte barns styrker og sikre at hver enkelt elev udvikler sig fagligt såvel som socialt. For at kunne begå sig på det fremtidige arbejdsmarked er det også vigtigt at eleverne trænes i sociale færdigheder. En forudsætning for at indfri alle disse ønsker er at der stilles ressourcer til rådighed. Det er fysiske rammer, der lever op til den høje standard vi ønsker i undervisningen, men også en ressourcetildeling der giver mulighed for prioritering, udvikling og nytænkning. Hvordan prioriterer de opstillede lister ressourcerne til skoleområdet? 10. klasserne - hvordan skal det tilbud være i den nye kommune? Specialklasseområdet - hvilke tanker gør man sig? Børns levevis hænger tæt sammen med indlæringen. Indenfor få år kan vi forvente vi skal have madordning på alle skoler. Skal den nye kommune være foregangskommune på det område? Der er mange spørgsmål vi gerne vil have svar på inden vi sætter krydset 15. november. Aabybro Skoles bestyrelsen inbyder derfor forældre og ansatte til vælgermøde 25. oktober, hvor otte af de opstillede lister er repræsenteret.