Overenskomster

Vikarer går glip af rettigheder

Korte ansættelser et tema på SiD-landsmøde

AALBORG:Vikarer i stedet for fastansatte breder sig, også i industrien, og det stiller fagbevægelsen overfor hele nye udfordringer. Overenskomster i forhold til vikarbureauer bliver derfor formentlig et af de helt store temaer i forbindelse med forårets forhandlinger om fornyelse af aftalerne på arbejdsmarkedet. - Der er en række uløste problemer i forhold til vikarfænomenet. Vikarer kommer ofte til at arbejde sammen med fastansatte, men har ikke som de sidstnævnte nogle til at varetage deres interesser, fordi de i virkeligheden er ansat i et andet firma. Det oplever vi i stigende grad som et stort problem for såvel vores medlemmer som rent organisatorisk, siger Søren Elsberg, formand for SiD Nørresundby. Nørresundbyafdelingen er i weekenden vært for SiD Industris landsstævne, hvor ca. 500 tillidsfolk fra hele landet mødes for at drøfte bl.a. vikarproblematikken. Det vil ske på grundlag af et oplæg om overenskomstdækning fra forretningsfører Arne Sørensen, Industrigruppen. - De nugældende overenskomster er ikke dækkende i forhold til de ændrede ansættelsesvilkår. F.eks. kan det være mere end svært for vikarer, der ryger ud og ind af de forskellige virksomheder at opnå de ni måneders ancienitet, der giver ret til pension. Og da pensionen i dag udgør ni pct. af lønudbetalingen, er det ret så store beløb, de ansatte går glip af og som arbejdsgiverne sparer, siger Søren Elsberg. Af de ni pct. skal arbejdsgiveren indbetale de seks pct. og lønmodtageren de tre. - Den manglende ancienitet kan også koste i tilfælde af sygdom, da retten til fuld løn først opnås efter ni måneders ansættelse. Så vi står med nogle huller i aftalerne, som skal lukkes, siger Elsberg, der på den baggrund forventer, at netop overenskomster i forhold til vikarbureauerne bliver et vægtigt tema ved de forestående overenskomster. På weekendens landsmøde vil Socialdemokraternes politiske ordfører, Frank Jensen, give sin vurdering af den politiske situation og den kommende finanslov. Særligt indbudt er også Dansk Metals forbundsformand Thorkild E. Jensen, der vil give sin vurdering af overenskomstsituationen 2004.