Vikarmodel skal sikre fremtid i Pandrup

Vikarbureauet Randstad overtager stor del af personalefunktionen i kinesisk datterselskab

Al­li­an­cen om in house ser­vice mel­lem fra ven­stre fa­briks­chef i Capetronic, Micha­el Hej­le­sen og Rand­stads Claus Bak og Anna Lar­sen er fun­da­men­tet for de nye ”kinesiske” job i Pan­drup. Foto: Gre­te Dahl

Al­li­an­cen om in house ser­vice mel­lem fra ven­stre fa­briks­chef i Capetronic, Micha­el Hej­le­sen og Rand­stads Claus Bak og Anna Lar­sen er fun­da­men­tet for de nye ”kinesiske” job i Pan­drup. Foto: Gre­te Dahl

PANDRUP:En alliance mellem den Hongkong-baserede Capetronics-koncern og den nordjyske afdeling af det internationale vikarbureau Randstad er den afgørende forudsætning for, at der nu igen kommer liv i den store elektronikfabrik i Pandrup, hvor senest Århus-virksomheden Orion havde produktion af fladskærme til tv og pc. I første omgang forventes masseproduktion af tv-fladskærme, LCD- og plasmaskærme, startet midt i oktober med i alt 50 medarbejdere, idet fordelingen af vikarer og fastansatte endnu ikke er fastlagt. Men i løbet af foråret vil staben af vikarer være øget til 150, og forventningen er, at ”det bliver meget stort på længere sigt”, som det formuleres af fabrikschef Michael Hejlesen fra Capetronics Europe, der i første omgang er blevet i Nordjylland som Akai efter det førhen japanske elektronikmærke, som kineserne har købt for flere år siden. Fleksibel bemanding I kraft af Randstads ”In House Service”-koncept vil en stor del af medarbejderstaben blive ansat som vikarer, og det giver mulighed for at regulere arbejdsstyrken meget fleksibelt alt efter det aktuelle behov. Dermed kan omkostningerne på personalesiden holdes i ave. Måske den væsentlige årsag til, at det kinesiske selskab tror på, at produktion i Danmark kan konkurrere med billiglande i Østeuropa og Asien. Modellen adskiller sig afgørende fra den, elektronikgiganten Flextronics benyttede i samarbejde med vikarbureauet Manpower, som løbende forsynede Pandrup-fabrikken med nye medarbejdere. For hvor Manpower - ganske vist med kontor i Pandrup - var en udenhus partner, rykker Randstad ganske enkelt ind på virksomheden og overtager alle personalefunktioner for de vikaransatte. Claus Bach, direktør for Randstad Danmark Vest og Randstad In House Service i Danmark, forudser, at modellen med et flertal af vikarer vil blive mødt med nogen bekymring fra eksempelvis fagforeningsside, men han vurderer, at den i vidt omfang er ubegrundet. Fastholder job - For det første er alle vikarer ansat efter gældende overenskomster, og grundløn, daglige arbejdsvilkår samt de fleste andre forhold er nøjagtig de samme for vikarer som fastansatte, forklarer han. - Men i øvrigt er det jo først og fremmest en model, der er med til at fastholde arbejdspladser i Danmark. Vi kan jo ikke alle leve som forskere og højtuddannede teknologieksperter, og derfor må vi finde ud af, hvordan vi kan også i en mere traditionel fremstillingsvirksomhed kan blive konkurrencedygtige. Og på det felt er fleksibilitet og kvalitet to af nøgleordene. Med in house-vikarløsningen opnår man i virkeligheden begge dele, fordi de fast tilknyttede vikarer også får et meget nært kendskab til kravene i produktionen, uddyber Claus Bach. Ordreproducerende Anna Larsen, chef for Randstads nordjyske afdeling i Aalborg, kalder konceptet i Pandrup for en win-win-win situation: - Dels er der arbejde til et stort antal vikarer, som måske tilmed er godt tilfreds med, at der er perioder i årets løb, hvor de kan dosere arbejdstiden under hensyntagen til familien eller personlige forhold. Og samtidig er det en gevinst både for virksomhed og for os som formidler af jobbene. I øvrigt kan man også forestille sig, at den slags job giver mulighed for en smidig udgang på arbejdslivet i form af, at man trapper ned, uddyber hun. Fabrikschef Michael Hejlesen, der bestred samme funktion i Orion-tiden og som i øvrigt startede i Dancall tilbage i 1985, først som tekniker, siden som produktionschef, peger på, at en afgørende forskel fra Orion er, at Capetronics er ordreproducerende - altså kun fremstiller det antal tv-skærme, der er bestilt af kunderne - og det gør det muligt i god tid at vurdere mandskabsbehovet. Staben af fast tilknyttede vikarer gør det desuden muligt nøje at kalkulere, hvor mange mand der skal til for at fremstille et bestemt styktal. Fire typer I øvrigt taler Randstad også om fire kategorier af medarbejdere i konceptet, hvor vikarerne opdeles i kategorier efter ugentligt antal arbejdstimer og deres erfaring med de pågældende arbejdsområder. - Dermed har du en meget stor gruppe af mennesker, som kender virksomheden rigtig godt, og som når som helst kan være klar til at træde velforberedte ind i produktionen. Og de opnår desuden at udgøre en oplagt rekrutteringsgrundlag, når virksomheden søger efter fastansatte, fremhæver Anna Larsen. Randstad og Capetronics er i samarbejde med AMU-Center Aalborg i fuld gang med at etablere en kortere uddannelse til samlejobbene på elektronikfabrikken. I øvrigt er ansættelsen af vikarer indledt, og en mindre produktion for eksterne kunder er allerede i gang på virksomheden, hvor man varmer op til det egentlige startskud midt i september.