Viktoria vinker farvel til Arden

Værestedet drejer nøglen om, fordi bevillingerne ikke strækker og lederen Mariane Skadborg stopper

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Blandt aktiviteter, som værestedet gennem årene har bidraget til, er juletræsfest i Kulturhusets sal (foto) og burmesisk nytårsfest i selvsamme sal. Arkivfoto: Lars Pauli

Café Viktoria lukker meget snart, og værestedets leder gennem ni år - Mariane Skadborg, Aalborg - stopper på onsdag. Hun tiltræder 1. februar sit nye job som socialkonsulent i Frederikshavn Kommune. Den triste kendsgerning for de 40 borgere i Arden og omegn, som har deres daglige eller jævnlige gang på værestedet, stod klart efter juledagene, da endnu et blandt mange afslag på ansøgninger om økonomisk hjælp fra fonde indløb. Viktorias eksistens har reelt hvilet på lige dele kommunalt tilskud og fondsmidler. Det sidste i omegnen af en halv million kroner årligt. Siden juli 2009 har fondene tørret ud. - Vi fik hjemsøgt 225.000 kroner i første halvdel af 2009, men fra juli gik alt i stå. Finanskrisen har besværliggjort meget for institutioner som vores, fordi fondsmidler jo hviler på overskud fra aktier og obligationer, og de har jo givet underskud, forklarer Mariane Skadborg. Mariane har gået forrest i bestræbelserne på at redde værestedet. Alt i alt har hun vel skrevet op mod 200 ansøgninger til fonde. Mariane ventede så sent som muligt med at træffe sin beslutning om at stoppe, hvis pengestrømmen pludselig skulle vende tilbage. - Det gjorde den desværre ikke, beklager Lauge Prip, formand for Værestedet Café Viktorias bestyrelse. - Viktoria har løst mange opgaver, som kommunen på anden vis skulle have håndteret, hvis ikke man havde værestedet. De opgaver forsvinder ikke bare, tilføjer han.

Forsiden