EMNER

Vil afvise elever fra Ellidshøj

Unge kan komme i klemme i kommuners økonomiske spil

STØVRING:Selv om der er lang tradition for, at unge fra nabobyen Ellidshøj får lov at gå i Bavnebakkeskolens 8. klasse, så er Børne- Kulturudvalget klar til at afvise ni elever herfra næste skoleår. Det er dog afhængigt af, om Aalborg Kommune vil bryde den normale praksis for den type sager. Normalt betaler de to kommuner nemlig ikke hinanden for de elever, der vælger at gå i skole på den anden side af kommunegrænsen. Men gør Aalborg ikke det nu, er politikerne indstillet på at afvise de ni unge, der gerne vil gå i Støvringskolens 8. klasse og formentlig siden 9. klasse. - Vi synes at forskellen på udgifterne efterhånden er så stor, at Aalborg må til at betale for deres elever. Tager vi imod de ni nye elever, har vi 30 elever dem, mens de har 16 fra os, siger Klaus Anker Hansen (S), næstformand i Børne- Kulturudvalget. Baggrunden er, at der ikke findes en egentlig udligningsordning for udgifter til børns almindelige skolegang mellem de to kommuner. I stedet har der længe været en forventning om, at udgifterne nok gik lige op i sidste ende. Den myte gjorde en undersøgelse for et år siden imidlertid op med. Støvring modtager flere elever fra Aalborg end omvendt, og det er en simpel udgiftsberegning, der nu får Børne- Kulturudvalget til at lægge op til, at man afviser de ni unge, hvis naboerne mod nord ikke lægger flere penge på bordet. Det anslåes at det vil koste Støvring 450.000 kroner at have de unge i et år. De ventes at blive i 9. klasse og dermed koste 900.000 kroner. Endvidere viser erfaringen, at en del Ellidshøj-eleverne fortsætter i 10. klasse, så udgiften formentlig overstiger en million kroner fordelt over tre år. Efter samme regnemodel får Aalborg 700.000 kroner i skolerabat hos Støvring, hvis kommunen modtager 14 elever flere end Aalborg.