Vil arbejde for lokalområderne

Revisor Henry Kronborg (V), Janum: - Jeg genopstiller, bl.a. fordi jeg gerne vil være med til at præge den nye storkommune i en decentral retning med eksempelvis bevarelse af de små skoler og en fortsat udvikling i lokalområderne.