Skolevæsen

Vil bevare en skole i midtbyen

Ikke enighed, om det skal være Ørnevejens Skole eller en helt ny skole

Sådan illustrerer skolebestyrelsen visionen om Midtbyens Skole som erstatning for Ørnevejens Skole. Midt i den orange cirkel er vuggestue, børnehave, skole og gymnasium. Det grønne “blad” er symbol på idrætsfaciliteter, og det gule henviser til kultur og formidling. Det er super, synes nogen, mens andre kalder det plidder-pladder.

Sådan illustrerer skolebestyrelsen visionen om Midtbyens Skole som erstatning for Ørnevejens Skole. Midt i den orange cirkel er vuggestue, børnehave, skole og gymnasium. Det grønne “blad” er symbol på idrætsfaciliteter, og det gule henviser til kultur og formidling. Det er super, synes nogen, mens andre kalder det plidder-pladder.

FREDERIKSHAVN:Efter et møde for forældre, medarbejdere og naboer er det ikke muligt at konkludere, at der er fælles fodslaw om Ørnevejens Skoles fremtid. Skal der kæmpes for Ørnevejens Skole eller skal man satse på en helt ny skole - under arbejdstitlen Midtbyens Skole? Mødedeltagerne blev mødt i skolegården af elever med fakler og bannere med påskriften ”Bevar Ørnevejens Skole”. Efter at alle var vel anbragt på stolerækker i aulaen, erkendte Lars Olsen fra skolebestyrelsen overfor tilhørerne: - Vi er pressede. Hva’ med børnene? - Men hvad skal der ske med vores børn, spurgte Lars Olsen og mange andre. - Det ved vi ikke. Vi ved ikke om flytningen af børn sker i et hug eller over en årrække. Men jeg vil da tro, at det er mest hensigtsmæssigt at flytte hele klasser samtidigt, sagde formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen (SF) - I jeres høringssvar kan I vel give os nogle gode idéer, sagde Frode Thule Jensen (V) - Og jeg vil understrege, at ingen skal fyres. Det har vi lovet hinanden i byrådet, understregede Frode Thule Jensen. Specialklasserne De tre paneldeltagere, der er med i børne- og ungdomsudvalget, kunne desuden i enighed garantere bekymrede forældre, at eleverne i specialklasserækken flyttes med omtanke, at de så vidt muligt får deres lærere med - og at den gode specialundervisning fortsætter, blot på en anden skole. En af eleverne, Christian Amstrup, ville vide, hvorfor det lige netop er Ørnevejens Skole, der skal lukke. - Faldet i børnetallet er ikke markant i dette distrikt. Mit bud er, at vi skal bevare både Ørnevejens Skole og Munkebakkeskolen, sagde Poul Rode Andersen. - Der er et generelt fald i børnetallet, så vi er nødt til at lukke skoler. Men jeg vil ikke sidde her og forsvare, hvorfor socialdemokraterne netop har peget på Ørnevejen, sagde Mogens Brag (V). Hvad nu, hvis Ørnevejens Skole var væk? Det spørgsmål har skolebestyrelsen besvaret med en vision om Midtbyens Skole. Det løse forslag om en helt ny skole blev præsenteret for forældrene. Husk historien - Jeres visioner er noget plidder-pladder. I har glemt historien bagved. Ørnevejens Skole har begavede lærere, der giver en undervisning i verdensklasse, og der kan sagtens indrettes større og mere fleksible undervisningslokaler her på skolen, sagde en af forældrene, Niels Østergaard. Martin Høeg havde en helt anden opfattelse: - Hvis Brian Severinsen vil købe skolen og grunden, så er det fint med mig. Så kan der frigives nogle penge til en helt ny skole for eksempel på værkergrunden. Så får vi en skole med optimale muligheder, sagde Martin Høeg. Arbejdsgruppe Aftenens bifald tilfaldt Jan Andersen, der foreslog at danne en arbejdsgruppe. Han rettede et opråb til mødedeltagerne: - Mange støtter Ørnevejens Skole, men er der en vilje til at kæmpe? Vil I slås for sagen eller vi I ikke? - Vi kæmper for det, forældrene ønsker, men vi er selvfølgelig også spændte på, om energien kan holde et helt år, svarede Lars Olsen fra skolebestyrelsen. Efter det åbne møde på skolen samler skolebestyrelsen de mange tanker og forslag. Det er sandsynligt, at forslaget om en arbejdsgruppe tages op.