EMNER

Vil bygge kæmpe-tømmerflåde

Brovst Ungdomsskole har mange planer for anderledes aktiviteter i det nye år

BROVST:Ungdomsskolen har søgt Friluftsrådets tips- og lottomidler om penge til at købe friluftsudstyr, dels til en såkaldt grejbank, som alle lokale foreninger m.v. kan låne, dels til bygning af en kæmpe-tømmerflåde. Friluftsgrejet skal kunne bruges både af projektklassen, ungdomsskolens klub og aftenholdene til arrangerede ture, vildmarkskurser og naturoplevelser for alle, der har lyst til at færdes i naturen, for eksempel spejdere, idrætsklubber, skoleklasser. Men det må nok kræves, at låneaftalerne indgås mellem voksne, mener Peter Vestergaard, der til daglig er lærer for Projektklassen. Det er meningen, at Projektklassen skal stå for vedligeholdelse og renovering af grejet Skolen søger om to forskellige grejbanker. Den ene til brug for ture i Danmark omfatter 30 cykler, en sejljolle på trailer, kogegrej, telte og cykeltrailere, samlet pris 200.000 kr. På spørgsmålet, om ikke de unge selv har cykler, fortæller Peter Vestergaard, at den målgruppe, man først og fremmest vil nå med det nye tilbud om friluftsliv, er unge, for hvem det at færdes i naturen er noget nyt. Nogle af disse er måske knap så godt stillede, og mange 16-18 årige har ikke en cykel, men kun en knallert, eller bevæger sig rundt til fods eller med kammeraters bil. Lildt af den samme filosofi ligger bag den anden ansøgning om 150.000 kr til grejbank til brug for ture til Norge og Sverige: At man ikke kan bede de unge om selv at anskaffe for eksempel polarsoveposer til flere tusinde kroner, hvis de måske bare skal prøve en vildmarkstur en gang eller to. Ud over soveposer omfatter banken telte, rygsække, GPS navigationsudstyr, førstehjælpsudstyr, kogegrej, klatreudstyr - samt uddannelse af to vildmarksinstruktører, så turene kan foregå på betryggende vis. Instruktørerne har også en rolle, når grejet skal vedligeholdes. Det er nemlig vigtigt, at den, der for eksempel står for klatreudstyret, har chek på, hvor mange timer et reb har været i brug, så det kan blive efterset og eventuelt fornyet, siger Peter Vestergaard. Flåde til to telte En tredie ansøgning til friluftsrådet lyder på 60.000 kr til materialer til en kæmpestor tømmerflåde på 60-70 kvadratmeter. Den skal være sådan, at to telte kan stå opslået på den. Den skal være forsynet med motor, redningsveste, redningsjoller, stager og rækværk og have fast ankerplads ved Attrup Havn Det er tanken, at ungdomsskolen vil oprette et aftenskolehold, som skal bygge tømmerflåden til foråret og derefter bruge den til småture op ad fjorden, fisketure, badebro og weekendture. Som grejbanken skal den kunne lånes af andre grupper, og projektklassen stå for vedligeholdelsen. Opskriften på at bygge den er fundet på internettet hos en spejdergruppe, der brugte den på en lejr. Den består af en jernramme med vandfaste plader og 60-70 plasttønder Ungdomsskolen venter svar på ansøgningerne i februar eller marts, og er godt klar over, at der måske kun bevilges en del af det ønskede beløb. - Så må vi ud at finde resten, erklærer Peter Vestergaard og forestiller sig, at andre foreninger eller ungdomsskoler måske vil gå med i projektet, eller man kan få bidrag fra fonde. Projektklassen, der skal stå for det praktiske, har i øjeblikket 14 elever i 8.-10. klasse.