Hospitaler

Vil bygge på areal ved sygehuset

Mens Vesthimmerlands politikere fortsat holder liv i et spinkelt håb om at få et samlet himmerlandsk hospitalsvæsen samlet i Farsø, så er der andre, der presser på for at få tag i jorden omkring sygehuset.

FARSØ:Allerede i 2006 blev der vedtaget forslag til en plan, der åbner op for at opføre nye boliger på dele af den store grund, der omgiver sygehuset. Dog blev forslaget stillet i bero et halvt års tid senere. Det skete under henvisning til sygehusdebatten. Der skal være plads til at udvide sygehuset i Farsø, lød begrundelsen. Sagen var oppe at vende igen så sent som i august i år, men lokalplanen blev pillet af byrådets dagsorden igen. "Det vil være et helt forkert signal at sende lige nu, hvis byrådet siger ja til den lokalplan", sagde Knud Kristensen (K) dengang. Det er boligområdet Bystrupparken, der er ønske om at udvide. Det er plan- og miljøudvalget nu gået med til. Her indstiller man lokalplanen fra 2006 sat endeligt i kraft, dog på visse betingelser. I det nye udkast, der kommer i høring, hvis byrådet vedtager det, er området nærmest sygehuset friholdt for bebyggelse indtil det øvrige areal er inddraget.