Lokalpolitik

Vil den positive udvikling fortsætte?

VALGKAMP:Valgkampen til kommunalvalget er nu skudt i gang. En valgkamp, som på mange punkter, bliver anderledes, end det vi er vant til. Dette skyldes kommunesammenlægningen, som desværre er en realitet. Og i den forbindelse, er der sikkert en del borgere, som er utrygge ved en så stor kommune, som de nu bliver borgere i. Spørgsmål som, hvordan skal det gå med landsbyerne i vor "gamle" Sæby kommune. Og i den forbindelse, skal det også nævnes, at Sæby går fra at være kommunens "hovedstad", til at blive en oplandsby, som eksempelvis Voersaa og Østervrå er i dag i Sæby kommune. Vil Sæby derfor beholde den positive udvikling, som har præget byen de senere år? LISTE 2004, Sæby kommunes nye liste, har valgt, i modsætning til byrådets andre partier, der alle har bredt sig ud over hele den nye storkommune, at fortsat være en lokalliste, der har bevarelsen af nærdemokratiet som et af hovedområderne. Derfor kan LISTE 2004 arbejde for vort lokalområde, som i dag hedder Sæby kommune. Vi er ikke styret af et flertal i gruppen, som bestemmer hvad vi skal mene. Derfor kan vi langt bedre arbejde for et bestemt område i den nye store kommune. LISTE 2004 er ej heller støttet/sponsoreret af virksomheder eller faglige organisationer, som på et tidspunkt, måske skal tilgodeses på en eller anden måde. LISTE 2004 ved, at vi skal hente stemmerne lokalt. Vi vil derfor også prioritere lokale interesser højt og arbejde for, at vort geografiske område ikke nedklassificeres i den nye store kommune. Det er ikke ensbetydende med, at vi er nogle "modstandsfolk", som vil modarbejde den nye kommunale struktur. Vi vil derimod arbejde for, at den nye Frederikshavn kommune udvikles, blot det ikke sker på bekostning af ydreområderne og kommunens tyndt befolkede områder. LISTE 2004 glemmer ikke deres rødder. Ønsker du, at den egn du elsker, ikke skal lide unødig overlast eller nedprioriteres, er en stemme på LISTE 2004 et godt valg.