Vil du beskytte vandmiljø?

Regeringen vil give danskerne adgang til optil 10 meter randzoner langs åer og vandløb, hvor landmændene af hensyn til miljøet ikke længere må sprøjte og gødske.

Det har fået Lene Espersen til her i avisen (2.4.) at kaste om sig med beskyldninger om overgreb på både retssikkerhed og natur. Sandheden er dog, at hverken retssikkerhed eller natur lider overlast. Færdsel i randzonerne vil naturligvis foregå under forudsætning af, at man respekterer privatlivet og naturen. Desuden viser høringssvarene fra de grønne organisationer tydeligt, at miljøet vil få glæde af både randzonerne og offentlighedens adgang. Det er vist primært i Lene Espersens hoved, at familiers spadsereture langs den lokale å er en naturbelastning. Det var den daværende VK-regering, der vedtog loven om randzoner. Derfor klinger det også hult, når Lene Espersen efter et regeringsskifte mener, at retssikkerheden skulle være i fare. Når vi beskytter åer og vandløb mod forurening, er det ikke en krænkelse af ejendomsretten, det er en beskyttelse af den natur, der er vores alle sammens ejendom. Det mente Lene Espersen og hendes parti også dengang. Randzonerne var et af VK-regeringens grønneste initiativer. Nu virker det, som om Konservative er ved at løbe fra sit løfte til danskerne og naturen. Jeg fristes til at spørge: "Lene, bakker I stadig op om, at vi skal beskytte vores vandmiljø?" "Bakker I stadig op om de randzonerne I selv har stemt igennem?" "Holder I jeres løfter til dansk natur og miljø?" Det er et sundt princip i Danmark, at forureneren betaler. I dette tilfælde betaler vi helt ekstraordinært alle for, at forureningen begrænses - landbruget kompenseres med skattekroner for randzonerne. Det er en bunden opgave at bremse udledningen af kvælstof, fosfor og sprøjtegift, hvis vi fremover vil være et bæredygtigt samfund med både landbrug og natur.