Falslev

Vil du eje noget kirkegårdsjord?

Areal i Assens udbydes til salg

Vil du eje et stykke jord, som i følgende gældende lokalplan A. 1.3 skal bruges til kirkegård? Nuvel, så gælder det bare om at byde sig til inden 15. januar, hvor fristen for at eje bemeldte 2245 kvadratmeter jord i Assens udløber. Arealet (matrikel 1o Assens by, Falslev) ligger langs Hadsundvej op til Assens Kirkegård. Som reservejord til udvidelse af samme.Skulle dødeligheden på de kanter vokse uventet, stiger grunden givetvis i værdi. Så kom med et bud.