Vil du have service - så Gustavsberg

?For et par år siden fik vi lavet et ekstra badeværelse, og valget af toilet faldt på Gustavsbergs duo model med to knapper. Under dine tidligere artikler om emnet kunne jeg sidde tilbagelænet og sige, at der heldigvis ikke var problemer med vores Gustavsberg. Men så oprandt dagen pludselig, og konen meldte, at nu hang knappen fast på toilettet. I dagtiden er det ikke noget stort problem, men ved et søvnige besøg ud på natten blev det til meget vandspild. På Gustavsbergs hjemmeside efterlyste jeg gode råd om problemet, som i øvrigt havde fungeret perfekt i over to år. Sandelig om ikke der i løbet af dagen var svar - i form af e-mail. Og dagen efter lå der et brev - jeg ville få et besøg indenfor to-fire uger. Efter godt en uge kom der en servicemedarbejder fra Gustavsberg. I løbet af 10 minutter havde han udskiftet trykknapsystem og tilhørende grej helt ned til udløbsventil. Så nu er systemet modificeret til model 2003. Jeg må give dig ret i din tidligere beskrivelse af arrangementet som noget spirantværk i plast. Det nye arrangement er godt nok også i plast, men det ser ud til at være en mere gedigen konstruktion. Om den så holder i det lange løb, må tiden vise. Men her og nu vil jeg sige: Godt gået Gustavsberg. H. Anbo PS: Tak for gode artikler om problemer i hus og hjem. Min kone læser dem også interesseret, så fra tid til anden kommer jeg til "forhør" og må redegøre for, om vi nu kunne tænkes at have et tilsvarende problemer. !Og jeg siger tak for historien. Ret skal jo være ret, og det sker faktisk ind i mellem, at firmaer reagerer både hurtigt og hjlæpsomt. Hils konen!